2/2023

Praha omezí jednorázové plasty na městských akcích i na úřadech

| zdroj: Praha.eu0

Dost bylo plastu a ukliďme Česko jsou aktuální témata nového Zpravodaje MŽP

Radní hlavního města schválili na jednání přehled opatření, podle kterých bude Praha minimalizovat používání jednorázových plastových výrobků a předejde vzniku velkého množství odpadu. Hlavní město se tak v souladu s příslušnou směrnicí Evropského parlamentu přihlásilo k větší ochraně životního prostředí.

„Praha mimo řešení aktuálních problémů spojených s pandemií koronaviru také hledí dlouhodobě dopředu. Jako odpovědné město přicházíme s konkrétními kroky, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí. Omezení jednorázových plastů mezi takováto opatření rozhodně patří. Zároveň tím plníme náš klimatický závazek, který zastupitelstvo loni schválilo,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí.

Podle usnesení Rady hl. m. Prahy se tak například na sportovních, kulturních, vzdělávacích a společenských akcích pro veřejnost pořádaných nebo zaštítěných hlavním městem bude nově vydávat výhradně znovupoužitelné či vratné nádobí, důsledně třídit odpad a jeho celkové množství se bude minimalizovat.

Také soukromí nájemci obchodů, restaurací a dalších provozoven, které jsou v nájmu hlavního města nebo jeho příspěvkových organizací, musí přestat produkovat plastové a vícemateriálové jednorázové odpady. V neposlední řadě se má v příštích letech rozšířit i síť veřejných pítek po městě, což má pomoci omezit spotřebu plastových lahví.

Nově přijatá opatření se ale dotknou i chodu pražského magistrátu. Plastové lahve a jednorázové nádobí nahradí v prostorách úřadu včetně jeho bufetů pro zaměstnance a veřejnost džbánky na vodu a klasické keramické nebo porcelánové nádobí. Zakázána zde budou například i plastová brčka a všechny nové nápojové automaty by měly vydávat pouze recyklovatelné papírové kelímky a zároveň umožnit i prodej do vlastních hrnků.

Zavedením opatření pro minimalizaci používání jednorázových plastových výrobků hlavní město navazuje už na dřívější kroky a plní cíl zavést principy cirkulární ekonomiky do svého fungování. Tímto přístupem také naplňuje svůj Klimatický závazek hl. m. Prahy, který loni v červnu schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy, nebo cíle a zásady Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy.

Evropský parlament ve své směrnici z června roku 2019 odsouhlasil zákaz používání jednorázových plastových výrobků s platností od roku 2021. Cílem je snížit objem vyprodukovaného odpadu a více tak chránit životní prostředí. Přestat by se tak měly prodávat jednorázové plastové příbory, talíře, polystyrenové obaly na potraviny nebo třeba kelímky na nápoje určené k okamžité spotřebě i další produkty z plastů, které mohou mimo jiné přispívat ke znečištění takzvanými mikroplasty.

Směrnice prosazuje přístupy v duchu oběhového hospodářství, které spíše než výrobky na jedno použití upřednostňují udržitelné, netoxické a opětovně použitelné věci.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP