Reklama

7. 3. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: redakce

Pracovní skupina projednávala endokrinní disruptory

V termínech 31. 1. a 22. 2. 2017 se uskutečnila další jednání pracovní skupiny vytvořené v souvislosti s projednáváním návrhů nařízení Komise.

Prodiskutovávali se návrhy nařízení Komise obsahující vědecká kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů pro účely nařízení o biocidních přípravcích a nařízení o přípravcích na ochranu rostlin.

V únoru došlo k další revizi návrhů nařízení, která spočívala především ve vypuštění jednoho ze dvou návrhů nařízení pro účely nařízení o přípravcích na ochranu rostlin změny výjimky pro schválení účinné látky přípravku na ochranu rostlin.

Tím Evropská komise opustila svůj původní koncept, spočívající v harmonizaci nařízení o biocidních přípravcích a nařízení o přípravcích na ochranu rostlin formou změny výjimky pro schválení účinné látky přípravku na ochranu rostlin.

%pst%

Dne 23. 2. 2017 zaslali zástupci chemického průmyslu a zemědělství dotčeným ministerstvům společné nesouhlasné stanovisko k aktuálním revidovaným návrhům.

Jednání obou kompetentních výborů Evropské komise proběhlo 28. 2. 2017. Ke hlasování nedošlo s ohledem na předběžná stanoviska členů (11 pro, 8 proti, 8 se zdrželo a 1 se nezúčastnil). Nyní má být toto téma projednáno v kolegiu komisařů, datum zatím nebylo stanoveno.

O dalším možném vývoji problematiky endokrinních disruptorů budeme dále informovat.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372