1/2021

Pozvánka: RECYCLING 2020

| zdroj: ARSM0

recyc2020.jpg
zdroj: arsm.cz

Kvůli koronavirové pandemii byl jubilejní 25. ročník mezinárodní konference RECYCLING přesunut na říjen. Jakého programu se letos dočkáme? 


RECYCLING 2020

Termín: 15. až 16. října 2020

Místo konání: hotel Santon, Brno

Garant akce : doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM VUT FSI

Tel.: 605 720 234

E-mail: arsm@arsm.cz


Konference je určená zejména pro:

 • provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů),
 • stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty,
 • výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií,
 • akademické pracovníky a studenty vysokých škol a pedagogy středních škol,
 • orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení.

Program

 • 15. října 2020

8.45 až 9.45příjezd, registrace účastníků

9.45 až 12.00moderuje doc. Ing. Michal Stehlík, Ph.D.

9:45 Zahájení -doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM, VUT v Brně FSI, Brno

9:50 Porovnání užitných vlastností betonu při využití různých typů recyklovaného kameniva
Ing. Jan Čermák, Ph.D., František Polák, Jiří Fiala ERC-TECH a.s.

10:10 Recyklované stavební a demoliční odpady jako jeden z pilířů cirkulární ekonomiky ve stavebnictví
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM, VUT v Brně FSI

10:30 Využití umělého kameniva z recyklace vysokopecní strusky ve stavbách pozemních komunikací nejen z pohledu uhlíkové stopy
Ing. Radomír Rucki, DESTRO, spol. s r.o.

10:50 Nakládání se znovuzískanými asfaltovými směsmi dle vyhlášky 130/2019 - legislativa a praxe z pohledu analytické laboratoře
Ing. David Kotrba, ALS Czech Republic, s.r.o.

11:10 Ověřování shody laboratoří při testování klasifikace znovuzískaných asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb.
RNDr. Petr Kohout, Forsapi s.r.o.,

11:30 Hybridní pohony recyklačních strojů Keestrack
Bc. Dan Bureš, KEESTRACK DRTIČE + TŘÍDIČE s.r.o.

11:45 Cyrkl - digitalizace světa nakládání s odpady
Ing. Cyril Klepek, CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.,

12.00 až 13:30 Oběd

13:30 až 15.15moderuje doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.

13:30 Cirkulární ekonomika ve stavebnictví v rámci využívání recyklovaných stavebních materiálů jako součást celoživotního vzdělávání ve ČKAIT
Ing. Tereza Pavlů Ph.D. UCEEB ČVUT v Praze, Ing. Ondřej Moflár, Jan Otýs, AZS 98, s.r.o.

14:00 Environmentální dopady stavebních výrobků s obsahem druhotných surovin
Ing. Jan Pešta, Ing. Tereza Pavlů Ph.D. UCEEB ČVUT v Praze

14:20 Možnosti využití recyklovaného cihelného kameniva do základových konstrukcí
Ing. Kristina Fořtová, Ing. Tereza Pavlů, Ph.D., Ing. Jakub Řepka UCEEB ČVUT v Praze, Jan Otýs - AZS 98, s.r.o.

14:40 Užití směsných stavebních recyklátů do násypů pozemních komunikací
doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební

15:00 Rekodifikace stavebního práva – udržitelné využití přírodních zdrojů
Ing. Ladislav Bukovský, ČKAIT

15.20 až 15.50 Přestávka s občerstvením

15.50 až 18:00moderuje doc. Ing. Miroslav Škopán, Csc.

15:50 Experience in recycling of construction and demolition waste in Austria
Dipl. Ing. Martin Car – Österreichischer Baustoff-Recycling Verband

16:10 Nová legislativa odpadového a oběhového hospodářství
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

16:30 Cirkulární ekonomika ve stavebnictví a průmyslu
Ing. Pavlína Kulhánková, Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor ekologie – ředitelka

16:50 Pódiová diskuse na téma:„Cirkulární ekonomika ve stavebnictví“

 • moderuje:doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM

Účastníci pódiové diskuse:

 • Ing. Pavlína Kulhánková- Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ing. Jana Krutáková- Poslanecká sněmovna parlamentu ČR
 • Dipl. Ing. Martin Car- Österreichischer Baustoff-Recycling Verband
 • Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. - Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. Ladislav Bukovský. - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

od 18:30 hod Společenský a debatní večer

 • 16. října 2020

8.30 až 10.15moderuje Petra Kaldová

8:30 Využití dat z dronů při řízení skládek odpadů a recyklovaných hmot
Ing. Vladimír Hůda, Ph.D., EASY map, a.s.

8:45 Průmyslové váhy v recyklačních linkách
Petr Jurča, RVS Chodov, s.r.o.

9:00 Recyklační technologie WEIR TRIO
Petr Hroch, WEIR MINERALS CZECH & SLOVAK, s.r.o.

9:15 Alternativní chodníková konstrukce ze stmelených recyklovaných materiálů
Ing. Jan Valentin, Ph.D., doc. Ing. Jan Vodička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

9:35 Vysokohodnotný beton s náhradou jemné frakce odpadní dlažbou
Ing. Diana Mariaková, Ing. Zuzana Jirkalová, Ing. Tereza Pavlů Ph.D., UCEEB ČVUT v Praze

9:55 Recyklace odpadních tepelně-izolačních materiálů,
Prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ing. David Průša Ph.D., Ing. Josef Polášek, VUT v Brně, Fakulta stavební

10.15 až 10.45 Přestávka s občerstvením

10.45 až 12.50moderuje doc. Ing. Michal Stehlík, Ph.D.

10:45 Ovplyvňovanie fyzikálnych a mechanických vlastností cementových kompozitov na báze drevnej štiepky plnivom z odpadových materiálov.
Ing. Miriam Ledererová, PhD, Slovenská technická universita, Stavebná fakulta, Bratislava

11:05 Kompozitní směsi recyklace za studena v dopravním stavitelství s využitím alternativním pojiv na bázi strusky
Ing. Jan Valentin, Ph.D., Ing. Martin Živný, Ing. Nadia Tarifa, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

11:25 Hydraulicky stmelené směsi s umělým hutným kamenivem – poznatky z reálného zkušebního úseku
Ing. Jan Valentin, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Ing. Radomír Rucki, Miroslav Karas, DESTRO, spol. s r.o.

11:45 Spojování betonů z betonového recyklátu epoxidovými a epoxi-disperzními lepidly
Mgr. Jana Knapová, doc. Ing. Michal Stehlík, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební

12:05 Směsi pro vibrolisované prvky s využitím odpadní zeminy a betonového recyklátu
Ing. Peter Gallo, Ing. Petr Konrád, doc. Ing. Radoslav Sovják, Ph.D., Ing. Šárka Pešková, Ph.D. a Ing. Jan Valentin, Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze

12:25 Možnosti využití recyklovaného stavebního sádrokartonového odpadu - problematika hydrofobizace
Ing. Zdeněk Prošek, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

12:45 Závěr konference


Ke stažení:Pozvánka s bližšími informacemi

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo