Reklama

4. 4. 2017  |  Servisní témata  |  Autor: redakce

Pozvánka: Popílky ve stavebnictví 2017

Konference Popílky ve stavebnictví 2017 je zaměřena zejména na situaci v oblasti produkce a způsobu hodnocení vedlejších energetických produktů ve smyslu současné legislativy a orientaci především k hodnocení výsledného výrobku.

Asociace pro využití energetických produktů, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí a Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně si Vás dovolují pozvat na 3. mezinárodní konferenci:

Popílky ve stavebnictví 2017

Termín konání: 18. - 19. 5. 2017

Místo konání: Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

www.popilky.cz


Logo Popílky.png


Tématem konference jsou popílky a jejich využití ve 3. tisíciletí

Program konference Popílky ve stavebnictví 2017 je rozčleněn do tematických bloků, které si kladou za cíl pokrýt celou problematiku vedlejších energetických produktů (VEP).

Tématem 3. ročníku konference je klasifikace jednotlivých produkcí VEP, upřesnění terminologií a důraz na implementaci konceptu oběhové ekonomiky, kde je na vedlejší produkty nahlíženo jako na zdroj strategických surovin.

Vzhledem k vývoji legislativních předpisů pro spalovací zařízení se bude konference dotýkat i možných dopadů na kvalitu VEP v souvislosti s jejich plněním.

Tématické bloky konference:

  1. Vývoj legislativních předpisů, klasifikace VEP a situace hodnocení kvality výrobků.
  2. Popílky jsou produkty, aneb nové možnosti v rámci oběhové ekonomiky.
  3. Zkušenosti s využitím VEP na povrchu terénu a velkoobjemové aplikace.
  4. Progresivní trendy a výzkum ve využívání VEP.

Pro odbornou veřejnost bude jistě vítanou skutečností, že konference bude probíhat současně se sympoziem Sanace 2017, ve dvou paralelních sálech, které umožňují, aby si každý z účastníků zvolil pro něj optimální kombinaci příspěvků, které bude moci sledovat. Odborný program obou akcí se velmi vhodně doplňuje.

Organizační informace

Odborná část konference a sympozia bude probíhat v budově D3 - sály D185 a D182, doprovodná výstava v atriu budovy D3, Fakulta stavební VUT v Brně. Společenské setkání dne 18. 5. 2017 bude zahájeno v budově A v aule A203.

Na sympozium a konferenci se můžete přihlásit online, prostřednictvím formuláře pro přihlášení na přes odkaz www.popilky.cz.

Program konference a sympozia bude sestaven dle tematických bloků. Při příležitosti sympozia a konference bude vydán sborník všech odborných příspěvků. Všechny příspěvky budou recenzovány vědeckým výborem.

Konference i sympozium jsou zařazeny do akreditovaného vzdělávacího programu pro členy ČKAIT a jsou hodnoceny 2 body.

Termíny a uzávěrky

Uzávěrka přihlášek odborných příspěvků: 15. 4. 2017

Uzávěrka sborníku (kompletní příspěvky a firemní inzerce): 16. 4. 2017

Uzávěrka objednávek ostatních firemních prezentací: 30. 4. 2017

Poplatky a služby

Účastnický poplatek /služba

Cena / os., ks

Účastnický poplatek - základní vložné - termín přihlášení do 30. 4. 2017 včetně

4 700 Kč

Účastnický poplatek - zvýšené vložné - termín přihlášení od 1. 5. 2017

5 700 Kč

Účastnický poplatek - zvláštní vložné – student - při registraci doložit doklad o studiu

2 700 Kč

Další výtisk sborníku včetně CD

300 Kč

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372