Reklama

8. 3. 2017  |  Servisní témata  |  Autor: redakce

Pozvánka: Energetické fórum a Teplárenské dny 2017

 Akce je již od roku 1994 tradičním setkáním odborníků nejen z oblasti teplárenství, elektroenergetiky, energetického využití odpadů, ekologizace energetiky a průmyslu, ale i expertů na energetickou efektivitu, průmyslových i městských energetiků, jakož i poučených laiků a fanoušků tohoto oboru.

23. ročník Energetického fóra & Teplárenských dní bude opět doprovázet celkem 8 odborných konferencí:

Na této specializované nezávislé akci jsme Vám představíme technologie, služby, výrobky a novinky pro:

 • centrální výrobu a distribuci tepla,
 • výrobu a distribuci chladu,
 • elektroenergetiku,
 • primární zdroje energie (uhlí, plyn, ropa a výroba derivátů ropy),
 • environmentální technologie pro ochranu životního prostředí (BAT),
 • technologie a zařízení pro využívání OZE,
 • technologie a zařízení pro energetické využití odpadů,
 • technologie a zařízení pro využití odpadního tepla,
 • technologie a výrobky k dosahování úspor energií,
 • monitoring emisí do ovzduší, vod a v odpadech,
 • informační a řídící systémy pro energetiku,
 • energetický management budov, výrobních procesů, měst a obcí.

Teplárenské dny i ENERGETICKÉ FÓRUM jsou tradičním setkáváním Vás vystavovatelů, kteří nabízíte své produkty a služby v energetice, s Vašimi potenciálními obchodními partnery, kteří jsou účastníky doprovodných konferencí nebo návštěvníky akce.


Součástí Energetického fóra & Teplárenských dnů 2017 bude jako každý rok i řada odborných konferencí s mezinárodní účastí zaměřených na aktuální témata s uvedenou problematikou z pohledu technického, ekonomického i z hlediska ochrany životního prostředí.

Akce v roce 2016 dostala záštitu od Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, hejtmana Královéhradeckého kraje, primátora Statutárního města Hradce Králové, Krajské hospodářské komory Pardubického kraje.

Těšíme se na setkání s Vámi v Novém Adalbertinu v Hradci Králové
11. a 12. dubna 2017.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372