1/2024

Pozvánka: Deň odpadového hospodárstva 2019

| autor: redakce0

Pozvánka: Deň odpadového hospodárstva 2019

Deň odpadového hospodárstva 2019

Termín: 21. listopadu 2019 od 9.00 - 16.00 hod

Místo: Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27 

Večerní diskuse: od 16.00 - 18.00 hod.

Téma diskuse: Materiálové vs. energetické využití (Vstup na diskusi volný).

Přihláška a další informace jsou dostupné ZDE.


Předbežný program kongresu DOH 2019

od 8.15Registrácia
9.00Oficiálne otvorenie 15. ročníka kongresu Deň odpadového hospodárstva 
Moderuje: Peter Zemaník

I. blok

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva 

9.15 - 10.15

Odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky
Peter Šimurka / Ministerstvo životného prostredia SR (SK)
Informácia o aktuálnom stave a zámeroch rezortu životného prostredia pre oblasť odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Odpadové hospodárstvo Českej republiky
Jaromír Manhart / Ministerstvo životného prostredia ČR (CZ)
Informácia o aktuálnom stave a zámeroch rezortu životného prostredia pre oblasť odpadového hospodárstva Českej republiky.


Je potrebné odpady pred skládkovaním upravovať?
Annamária Tóthová / Eversheds Sutherland (SK)
Povinnosť mechanicko-biologicky upravovať odpady pred skládkovaním v zmysle európskych právnych predpisov a judikatúry Súdneho dvora EÚ.

Diskusia
10.30 - 10.50Prestávka na kávu

II. blok

Obehové hospodárstvo
10.50 - 12.20Prečo sa nebáť zberu kuchynských BRO v mestách?
Marco Ricci / ISWA (IT)
Správne nástroje a schéma zberu kuchynských BRO podporujú mestá v dosa-hovaní ich cieľov triedenia. Vďaka tomu je aj 80 % miera triedenia komunálnych odpadov.
Inteligentné riešenia pre kompostovanie BRO z kuchýň
a záhrad

Bernhard Gamerith / Compost Systems GmbH (AT)
Ako navrhnúť, vybudovať a prevádzkovať kompostáreň na výrobu kompostu vysokej kvality. Kompostáreň s kapacitou 4 000 ton obsluhovaná 1 osobou - štandard. 
Potenciál opätovného využitia odpadov zo stavieb a demolácii pri výrobe cementu
Juraj Číž / ecorec Slovensko s.r.o. (SK)
Cementárne pri výrobe cementu spotrebujú značné prírodnej suroviny - vápenca. Vďaka mineralogickému zloženiu vybraných druhov stavebných odpadov je možné nimi efektívne nahrádzať potrebu prírodných surovín.

Recyklovateľnosť obalov - Circular Packaging Design Guidline
Ernst Knottendorfer / FN Campus Wien (AT)
FH Campus Wien a Circular Analytics vypracovali príručku pre výrobcov, ktorá presne definuje štandardy a udržateľnosť designu obalových materiálov. V Rakúsku a v niektorých ďalších európskych krajinách by sa toto usmernenie malo stať základom na posúdenie recyklovateľnosti.

Diskusia

12.30 - 13.05

Slávnostné vyhlásenie Cien odpadového hospodárstva
Zlatý mravec za rok 2019 (14. ročník)

13.05 - 14.00

Prestávka na obed

III. blok

Technické riešenia odpadového hospodárstva
14.00 - 16.00Intenzifikácia odpadového hospodárstva obce Trnavá Hora 
Pavel Kravec / Obec Trnavá Hora (SK)
Dlhá, zložitá, ale úspešná cesta k zvýšeniu triedenia a znižovaniu objemu zmesového odpadu.
Elektronická evidencia odpadov ELWIS v komunálnej
a súkromnej sfére

Marián Kobolka / JRK Slovensko, s.r.o. (SK)
Optimalizácia odpadového hospodárstva ako základ pre dosiahnutie stanovených cieľov. Ako zvýšiť mieru triedenia jednotlivých druhov odpadov? Ako eliminovať anonymitu odpadov a zaviesť spravodlivé poplatky za odpad v obci? Výhody zníženia skládkovania. Optimalizácia zberovej infraštruktúry ľahko a prehľadne.
Systémy zálohovania nápojových obalov - európsky prehľad
Anna Larsson / Reloop, Circular Economy Project Development Europe (EÚ)
Špecialistka na udržateľné nakladanie s odpadmi prinesie porovnanie európskych zálohových systémov so slovenským zákonom o zálohovaní.
Čo prináša koncept zálohovania jednorazových nápojových obalov z pohľadu OZV?
Alexandra Grgulová / NATUR-PACK, a.s. (SK)
a Filip Hloušek/ Deloitte Legal, s.r.o. (CZ)

Obehové hospodárstvo nás núti myslieť v systémoch. Je potrebné, aby fungoval celý systém nakladania s komunálnym odpadom, v opačnom prípade aj pozitívny zámer môže mať negatívne environmentálne dopady.

Súčasný stav odpadového hospodárstva na Slovensku
z pohľadu podnikateľskej praxe

Dušan Magula / Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (SK)
Nový prezident APOH zhodnotí súčasný stav odpadového hospodárstva z pohľadu podnikateľov v odpadovom hospodárstve - pozitíva, úskalia a riešenia do budúcnosti.

15.15 - 16.00

Diskusia

DOH +

TIP: Moderovaná večerná diskusia s pozvanými hosťami
16:00 - 18.00Materiálové vs. energetické zhodnocovanie odpadov
Príďte diskutovať s pozvanými hosťami! Vstup na diskusiu voľný.

Foto: doh.sk

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA