1/2024

Pozvánka: Deň odpadového hospodárstva 2018

| autor: redakce0

Pozvánka: Deň odpadového hospodárstva 2018

Program kongresu DOH 2018

Zmena programu vyhradená!

od 8.15Registrácia
9.00Oficiálne otvorenie 14. ročníka kongresu Deň odpadového hospodárstva 
Moderuje: Peter Zemaník

I. blok

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva 

9.15 - 10.15

Európska stratégia pre obehové hospodárstvo a plastový odpad 
Hugo-Maria Schally / DG Environment (EU), oddelenie udržateľnej výroby, výrobkov a spotreby (video-prenos)
Predstavenie nových cieľov obehového hospodárstva EÚ v horizonte roku 2030

Odpadové hospodárstvo SR
Peter Šimurka / Ministerstvo životného prostredia SR (SK)
Informácia o aktuálnom stave a zámeroch rezortu životného prostredia pre oblasť odpadového hospodárstva Slovenskej republiky

Obehové hospodárstvo v Nemecku
Fritz Flanderka / Reclay Group GmbH (DE) 
Informácia o uplatňovaní obehového hospodárstva v jednej z ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta na príklade nového nemeckého zákona o obaloch

10.15- 10.30Diskusia
10.30 - 10.50Prestávka na kávu

II. blok

Ako ďalej s plastovým odpadom? 

10.50 - 12.20

Potenciál recyklácie plastových obalov 
Manuel Ramos / Reclay Group (EN)

Výzvy a záväzky nadnárodnej spoločnosti v oblasti obehového hospodárstva 
Franz Speer / environmentálny poradca (DE)
Uplatňovanie európskej stratégie obehového hospodárstva na príklade spoločnosti Henkel

Plast náš každodenný a naša zodpovednosť pri nakladaní 
s plastovým odpadom
Petra Cséfalvayová, Ivana Malešová / Inštitút cirkulárnej ekonomiky (SK)
Prečo je tak dôležitý efektívny systém na lokálnej úrovni? Nakladanie s plastovým odpadom na lokálnej úrovni, popis systému a definícia najdôležitejších výziev, štatistiky a analýzy

Informácia o recyklácii plastov v Rakúsku
Christian Strasser / PET to PET Recycling Österreich GmbH (DE)

12.20 - 12.30

Diskusia

12.30 - 13.05

Slávnostné vyhlásenie Cien odpadového hospodárstva
Zlatý mravec za rok 2018 (13. ročník)

13.05 - 14.00

Prestávka na obed

III. blok

Nakladanie s odpadmi v SR

14.00 - 15.15

Zber komunálnych a priemyselných odpadov v podmienkach SR
Štefan Sklenár / ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. (SK)
Postavenie zberovej spoločnosti v systéme nakladanie s odpadmi a jej reálne pôsobenie v podmienkach samostatného trhu. Definovanie bariér a návrhy na zlepšenie súčasného stavu.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov - v období rokov 2016-2018
Annamária Tóthová | Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.(SK)
Peter Valent, Združenie Envidom, prúd elektrických a elektronických zariadení 
Skúsenosti OZV s uplatňovaním princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov v sledovanom období. Vplyv legislatívy na uplatňovanie a ďalší vývoj rozšírenej zodpovednosti výrobcov v SR 

ZMOS – súčasný stav komunálneho odpadového hospodárstva SR 
Jozef Turčány | Združenie miest a obcí Slovenska (SK)
Hodnotenie odpadového hospodárstva SR z pohľadu samosprávy SR. Pohľad na prax, uplatňovanie legislatívy a vyskytujúce sa problémy

15.15 - 15.30

Diskusia

15.15  - 16.00

Občerstvenie

DOH +

TIP: Moderovaná večerná diskusia s pozvanými hosťami
16:00 - 18.00Novela zákona o odpadoch v súvislostiach
Príďte diskutovať s pozvanými hosťami! Vstup na diskusiu voľný. 
Moderuje: Peter Gallovič

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP