2/2023

Pozvánka: Analytika odpadů VI

| autor: redakce0

Pozvánka: Analytika odpadů VI

V rámci konference se pojedeme podívat na exkurzi do Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči.


úterý 5. listopadu 2019

8:30 – 9:00

registrace účastníků

9:00 – 9:10

zahájení konference

9:10 – 9:40

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., MŽP

Nová legislativa odpadového hospodářství ČR - hlavní aspekty a stav legislativního procesu

9:45 – 10:15

Ing. Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Konkrétní nástroje k možnému splnění evropských cílů OH, aneb vyvážené řešení může být výhodou pro všechny

10:20 – 10:40

Mgr. Josef Michael Haupt, ALS Czech Republic, s.r.o.

Novinky a trendy v analýze odpadů

10:45 – 11:05

přestávka

11:05 – 11:25

Ing. Pavel Bernáth, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Lze uložit jakýkoliv odpad na povrch terénu?

11:30 – 11:50

MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Státní zdravotní ústav

Přístupy k identifikaci a hodnocení zdravotních a ekologických rizik při využívání odpadů

11:55 – 12:15

Ing. Ladislava Matějů, Státní zdravotní ústav

Zkušenosti s validacemi účinnosti hygienizace technologií zpracovávajících bioodpady

(Zdislava Drahošová, Martina Štěpánková, Marta Kořínková)

12:20 – 12:40

Ing. Lukáš Kůs, Česká inspekce životního prostředí

Činnost České inspekce životního prostředí v odpadovém hospodářství

12:45 – 13:45

oběd

13:45 – 14:05

Ing. Petr Stejskal, Státní fond životního prostředí ČR

PRIORITNÍ OSA 3OPŽP - odpady

14:10 – 14:30

Ing. Josef Matěcha, ÚJV Řež, a.s.

Radioanalytická podpora pro nakládání s odpady a vyřazování

14:35 – 14:55

RNDr. František Eichler, Ph.D., Zkušební laboratoř optické a fluorescenční mikroskopie

Aplikace optické a fluorescenční mikroskopie při posuzování míry znečištění zemin lidskou činnosti

15:00 – 15:05

POSTER

Ing. Martina Wittlerová, Státní zdravotní ústav

Test akutní toxicity na rybích embryích - alternativní ekotoxikologická metoda

(Gabriela Jírová, Nikola Štěrbová)

15:05 – 15:10

POSTER

Ing. Kateřina Čermáková, VaV centrum – ASEKOL a.s.

Testování, analýza a technologické řešení obtížně zpracovatelných materiálů

15:40

odjezd na exkurzi

16:00 – 17:30

exkurze

17:35

odjezd z exkurze

19:00 – 23:30

společenský večer spojený s rautem

středa 6. listopadu 2019

9:00 – 9:20

Ing. Karel Novotný, GEMEC - UNION a.s.

Využívání odpadů při hornické činnosti a legislativní problémy s tím spojené

9:25 – 9:55

Ing. David Kotrba, ALS Czech Republic, s.r.o.

Novinky při nakládání s vyfrézovaným asfaltem dle vyhlášky č. 130/2019 – legislativa a praxe z pohledu analytické laboratoře

10:00 – 10:20

Ing. Tomáš Bouda, CSc., ALS Czech Republic, s.r.o.

Praktické zkušenosti s aparaturou DIPER 3K/100®ke zkouškám vyluhovatelnosti odpadů perkolačním způsobem dle normy
ČSN EN 
14405– kolony o vnitřním průměru 100 mm

(Petr Podhájecký)

10:25 – 10:45

RNDr. Zdislava Drahošová, Státní zdravotní ústav

Vliv skladování vzorků výstupů z úpravy biologicky rozložitelných odpadů na výsledné hodnoty mikrobiologických rozborů

(Marta Kořínková, Ladislava Matějů, Martina Štěpánková)

10:50 – 11:10

přestávka

11:10 – 11:30

Ing. Alena Nižnanská, CSlab spol. s r.o.

Nejistoty měření ukazatelů sedimentů včetně vzorkování

11:35 – 11:55

Ing. Simona Vosáhlová, CSc., ABITEC, s.r.o.

Jistoty v nejistotách zkoušek ekotoxicity

(Robin Kyclt, Vít Matějů, Sandra Pšeničková)

12:00 – 12:20

Ing. Gabriela Jírová, Státní zdravotní ústav

Ekotoxicita odpadních vod ze zdravotnických zařízení

(Martina Wittlerová, Alena Garbaczewská, Filip Kotal)

12:25

ukončení konference

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP