2/2023

Pozor: štítkování kotlů na pevná paliva podléhá nové legislativě

| autor: Martina Jandusová0

Pozor: štítkování kotlů na pevná paliva podléhá nové legislativě

Prvního dubna letošního roku vstoupilo v účinnost nařízení Komise 2015/1187, které zavádí povinnost štítkovat kotle na tuhá paliva se jmenovitým tepelným výkonem 70 kW nebo nižším, také soupravy sestávající z kotle na tuhá paliva se jmenovitým tepelným výkonem 70 kW nebo nižším a regulátory teploty a solární zařízení.

Souhrnně řečeno mluvíme o kotlích na tuhá paliva dodávající teplo do teplovodního systému ústředního vytápění.

Nařízení se nevztahuje na:

 1. kotle generující teplo výlučně za účelem ohřevu pitné nebo užitkové vody;
 2. kotle určené k ohřevu a rozvodu plynných teplonosných médií, jako je pára nebo vzduch;
 3. kogenerační jednotky na tuhá paliva o maximálním elektrickém výkonu 50 kW a vyšším;
 4. kotle na jinou než dřevní biomasu.

Povinnosti mají dodavatelé těchto zařízení, kteří je uvádějí na trh nebo do provozu. Dodavatelé opatří každý kotel (včetně kotlů určených do souprav) a soupravy tištěným energetickým štítkem a informačním listem.

Též jsou povinni zpřístupnit obchodníkům elektronickou verzi štítku a informačního listu. Obchodníci každý kotel uvedený na trh po 1. dubnu 2017 v místě prodeje označí energetickým štítkem na určeném místě, které je viditelné.

Od 1. července 2017 se mohou dodavatelé i obchodníci těšit na další nové povinnosti. Každý technický propagační a reklamní materiál, který uvádí informace o těchto zařízeních, bude nutné opatřit odkazem na třídu energetické účinnosti daného modelu. I výrobky, které konečný uživatel dopředu nevidí a ty, které jsou prodávány přes internet, jsou dodávány na trh s dalšími informacemi poskytnutými dodavatelem.

Na energetickém štítku se uvádí kromě identifikačních údajů zařízení (včetně jeho jmenovitého tepelného výkonu), také třída energetické účinnosti, kdy šipka směřuje k jedné z tříd energetické účinnosti označených písmeny A – G.

Zařazení do třídy energetické účinnosti probíhá výpočtem tzv. indexu energetické účinnosti EEI, který vychází ze sezónní energetické účinnosti.

Metoda výpočtu indexu energetické účinnosti

Index energetické účinnosti (EEI) kotlů na tuhá paliva se vypočte pro preferované palivo a zaokrouhlí se na nejbližší celé číslo takto:

kde:

 1. nson je sezonní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů v aktivním režimu vypočtená podle bodu 4 písm. b) přílohy VIII;
 2. BLF je štítkový koeficient biomasy, který je 1,45 pro kotle na biomasu a 1 pro kotle na fosilní paliva;
 3. F(1) představuje negativní příspěvek k indexu energetické účinnosti z důvodu upravených příspěvků regulátorů teploty; F(1) = 3;
 4. F(2) představuje negativní příspěvek k indexu energetické účinnosti z důvodu spotřeby pomocné elektrické energie vypočtený podle bodu 4 písm. c) přílohy VIII;
 5. F(3) představuje pozitivní příspěvek k indexu energetické účinnosti díky elektrické účinnosti kogeneračních kotlů na tuhá paliva a vypočte se takto:
  F(3) = 2,5 × nel,n

Třídy energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti kotle na tuhá paliva se určí podle jeho indexu energetické účinnosti, jak je uvedeno výše.

Třídy energetické účinnosti kotlů na tuhá paliva

Od 1. ledna 2018 začnou platit povinnosti štítkování také pro lokální topidla na tuhá, plynná a kapalná paliva (kromě elektrických) se jmenovitým tepelným výkonem 50 kW nebo méně podle nařízení Komise 2015/1186.

Zdroj: http://www.cr-sei.cz/?p=3667

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP