Reklama

14. 9. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Pavel Mohrmann

Povodně a hospodaření s vodou

Česká společnost vodohospodářská v těchto dnech pořádá již druhý ročník konference Povodně a hospodaření s vodou. Konferenční sál hotelu VITA byl plně obsazen odborníky našeho vodního hospodářství a protože jsou vody našeho vodního hospodářství rozbouřené, je o čem jednat.

V dopoledním bloku promluvil náměstek ministra životního prostředí Kříž a seznámil účastníky konference s novými pobídkami z OPŽP a množstvím peněz, které má v programu ministerstvo k dispozici.

Požadavky legislativy na zvládání povodní přednesla plénu Jaroslava Netscheová ze státního podniku Povodí Vltavy.

Pavel Punčochář ze sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství představil jejich koncepci hospodaření s vodou. Celkem podrobně představil analýzu SWOT, tedy, silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby.

Diskuze a zajímavé přednášky předložíme v dalších textech.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372