Reklama

30. 9. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Pavel Mohrmann

Povodí mohou mít problémy

Snahou energetiků, kteří využívají povrchové vody ve svých technologiích, je vybudovat okruh a v rámci něj pak využívat opětovně pouze omezené množství dosud masivně využívaných povrchových vod.

Na otázku, zda by to mohl být problém odpověděl generální ředitel Povodí Vltava Petr Kubala: "Ano".

Jak to vidí někteří odborníci z praxe?

Antonín Raizl, EY, s.r.o.:

Státní podniky Povodí zpoplatňují odběry povrchové vody skrze platbu k úhradě správy vodních toků a správy povodí zakotvenou v Hlavě X vodního zákona. Cenu za odběr povrchové vody stanovuje správce vodního toku zvlášť podle jejího účelu užití (průtočné chlazení parních turbín, zemědělské závlahy, zatápění umělých prohlubní terénu, ostatní odběry) podle zákona o cenách jako tzv. cenu věcně usměrněnou.

Do věcně usměrňované ceny lze dle Výměru Ministerstva financí promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň. Cena odběrů povrchové vody se tak každoročně mění v závislosti na očekávaných nákladech správců vodních toků a odhadech odebraného množství povrchové vody.

Platby za odběry povrchové vody nejsou jediným zdrojem příjmů s.p. Povodí, ale tvoří jejich největší část (69,9 % dle Modré zprávy za rok 2014). V menší míře se na celkových výnosech podílí např. příjmy z výroby elektrické energie (11,5 %), neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (6,6 %) a další.

V roce 2014 byla cena za odběry povrchové vody (bez DPH) pro průtočné chlazení stanovena Povodím Labe na částku 0,68 Kč/m3, Povodím Moravy na 1,15 Kč/m3 a Povodím Vltavy na 1,25 Kč/m3. Cena pro tento účel užití je tak v porovnání s cenou za ostatní odběry (průměr všech s.p. Povodí 4,25 Kč/m3 bez DPH dle Modré zprávy za rok 2014) poměrně nízká, ale na druhou stranu jsou odebraná množství povrchové vody pro průtočné chlazení vysoká, a tak generují nezanedbatelné příjmy.

Vzhledem ke konstrukci stanovení ceny za odběr povrchové vody je tak pravděpodobné, že pokud se výrazně sníží nebo dokonce úplně zanikne jeden ze zdrojů příjmů podniků Povodí, měly by být příjmy generovány jiným způsobem nebo by mohlo dojít ke zvýšení jednotkových cen za odběr povrchové vody.

Možností může být i kombinace více opatření tak, aby byly podniky Povodí schopné pokrýt svými příjmy ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň.

Miroslav Kos, SMP CZ, a.s., ÚTŘ skupiny ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372