Reklama

1. 2. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

Poslední výzva k dodatečné předběžné registraci chemických látek v nízkých objemech

Aby bylo možné využít přechodný režim pro registraci zavedených chemických látek v nízkých objemech podle nařízení REACH, je nutné látky předběžně zaregistrovat u ECHA - nejpozději do 31. 5. 2017 tj. jeden rok před konečným termínem registrace.

Třetí a poslední termín registrace pro zavedené (existující) chemické látky vyráběné nebo dovážené v množství 1-100 t/rok je 31. května 2018. Pokud chcete využít výhodu z této prodloužené lhůty pro registraci, musíte své látky nejpozději do 31. května 2017 předběžně zaregistrovat. Mnoho firem své látky předregistrovalo již v termínu řádné předběžné registrace v prosinci 2008.

Pokud budete vyrábět nebo dovážet látku v množství 1-100 t/rok poprvé po 1. 12. 2008 a látka není klasifikovaná jako karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro reprodukci (dále CMR), je stále možné do šesti měsíců od zahájení činnosti látku předběžně zaregistrovat.

Předběžná registrace umožní nepřetržitě a legálně dodávat chemické látky na trh EU / EHP do lhůty pro registraci (navázání kontaktu za účelem sdílení údajů prostřednictvím vytvoření fóra SIEF).

V případě, že do 31. 5. 2017 nevyužijete možnosti dodatečné předběžné registrace, budete muset u ECHA zjistit, zda již byla předložena registrace pro stejnou látku a teprve po registraci bude možné pokračovat ve výrobě nebo dovozu látky.

Totéž platí již nyní pro látky vyráběné nebo dovážené v množství 100 t nebo větším za rok a pro látky klasifikované jako CMR v množství 1 t nebo větším za rok.

Další informace z ECHA:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372