2/2023

Pollutec: obchodní setkání pro podnikání ohleduplné k životnímu prostředí

| autor: TZ Pollutec0

Pollutec: obchodní setkání pro podnikání ohleduplné k životnímu prostředí

Z veletrhu strojů a zařízení pro odstraňování znečištění a škodlivých vlivů se Pollutec stal jedinečnou mezinárodní akcí: dnes zahrnuje 14 hlavních odvětví životního prostředí a klimatu*, nabízí komplexní a integrované přístupy - trvale udržitelné město a výkonný průmysl - a klade důraz na trhy konkrétních aplikací, jako je zemědělství a nemocnice.

Dnešní Pollutec je tedy zároveň veletrh řešení pro nápravu a prevenci ve všech oblastech životního prostředí. Program přednášek a diskusí na ústřední témata růstu ohleduplného k životnímu prostředí, ale také řada příležitostí k setkání a diskusi mezi různými odborníky: vystavovateli, návštěvníky, poslanci a členy zastupitelstev, členy zahraničních delegací...

Lepší využívání přírodních zdrojů, boj proti klimatickým změnám, zlepšení životního prostředí a ochrana biodiverzity jsou hlavní cíle, k nimž má Pollutec v úmyslu přispívat. Na akci se sejdou přední firmy z uvedených oborů a představí nejnovější nebo teprve vyvíjená řešení (výrobky i služby).

Významné místo jak na stáncích, tak i v prostorách pro přednášky, diskuse a prezentace start-upů, nebo při předávání různých ocenění zaujímají inovace. Akce "Innovation Showcase" (výloha inovací) pořádaná ve spolupráci s PEXE pak z inovací představených na veletrhu vybírá řešení s vysokým potenciálem. Pollutec potvrzuje svou úlohu inkubátoru a podporovatele, neboť představí asi stovku inovačních start-upů.

Na Pollutecu se schází celý svět

S více než 130 státy zastoupenými buď prostřednictvím vystavovatelů, nebo ve formě delegací potvrzuje Pollutec 2018 svůj mezinárodní význam. Ve snaze vynést do popředí nově se rozvíjející trhy, které představují skutečné příležitosti pro podnikání a spolupráci, nabízí veletrh zvláštní prostor vyhrazený státům Afriky, Latinské Ameriky a Jihovýchodní Asie, označený jako "the AAA Space".

Po Pobřeží Slonoviny v roce 2014 je letos čestným hostem Burkina Faso, země sahelské oblasti, která zařadila životní prostředí mezi své priority a rozvíjí řadu dovedností a know-how, na jejichž základě realizuje rozsáhlé projekty v oblasti městské infrastruktury a průmyslu.

Mezi hlavní zvolená témata diskusí patří voda, odpady, energie, trvale udržitelné město a trvale udržitelné zemědělství. Na veletrhu bude v návaznosti na francouzsko-čínské fórum, které se koná 26. listopadu v Lyonu, přítomno i 70 čínských delegátů.

Na veletrhu poprvé


V rámci ročníku 2018 pořádá Pollutec 28. listopadu ve spolupráci s městskou aglomerací Lyon první Mezinárodní summit měst a území zapojených do cirkulární ekonomiky. Program této významné akce je zpracován na základě konkrétních projektů, které byly zaslány na základě výzvy k vyjádření zájmu vyhlášené na jaře.

Již byla potvrzena účast oficiálních představitelů Londýna, Lyonu, Ouagadougou a Štrasburku, francouzských regionů Auvergne-Rhône-Alpes a Occitanie, německé
spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a Programu OSN pro životní prostředí.

Cirkulární ekonomika, plasty, moře a pobřeží... hlavní témata veletrhu Pollutec 2018

Pollutec klade důraz na tématiku, která je aktuální a pro ekologickou ekonomiku zásadní: cirkulární ekonomika, plasty, moře a pobřeží, ale také digitální technologie a životní prostředí, či zaměstnanost a odborné znalosti. Vedle Summitu měst a území bude předmětem řady přednášek (např. evropský balíček, francouzská cestovní mapa, experimentální norma AFNOR apod.) a speciálních akcí (např. rozebírání smartphonů "v přímém přenosu") cirkulární ekonomika.

Klíčová otázka plastů bude projednávána ze všech úhlů: prevence, náhrada, recyklace, další využití... Fórum Moře a pobřeží se vrátí k otázce plastů a obnovy a zachování těchto křehkých ekosystémů, a nastolí celou řadu obecných otázek "modré ekonomiky". Důkazem zájmu o tuto tématiku je skutečnost, že fórum Moře a pobřeží bylo již začátkem října, tedy téměř dva měsíce před zahájením veletrhu, zcela obsazeno.

V rámci tématu Digitální technologie a životní prostředí bude zejména poukázáno na rostoucí zapojení digitálních technologií do ekologických řešení s řadou konkrétních příkladů ve všech odvětvích představených na veletrhu.

Konečně vedle "Employment Space" (prostoru věnovaného zaměstnání) a programu, který po celé čtyři dny akce zajišťuje společnost Kandra, bude Employment Day pořádaný 30. 11. příležitostí k uspořádání řady náborových schůzek mezi studenty a personálními nebo technickými řediteli podniků, které hledají nové zaměstnance. Je to slibná iniciativa v situaci, kdy je hlavní brzdou rozvoje malých firem v oblasti ekologie nábor zaměstnanců.

Hledání vhodných partnerů a obchodní jednání: propojení na všech úrovních

Pollutec je průkopníkem v navazování kontaktů mezi subjekty v oblasti životního prostředí a posilujesvou platformu, jejímž cílem je podporovat kontakty mezi všemi účastníky (vystavo vateli, návštěvníky, přednášejícími apod.) ještě před začátkem akce. Každý se může zaregistrovat a získat doporučení na kontakty či si přímo sjednat schůzky na místě podle svých zájmů.

Nabízí se i několik dalších doprovodných akcí, jako jsou Green Days s obchodní a průmyslovou komorou regionu Auvergne-Rhône-Alpes, která je členem Enterprise Europe Network, dále Industry Meetings (průmyslová setkání) s příslušnými orgány v oblasti vody, energie, odpadů a průmyslových rizik, Community Meetings (setkání pro územní samosprávy) s technickými službami měst a náborové schůzky během dne zaměstnanosti 30. 11., aniž bychom zapomínali na očekávaná setkání v prostoru vyhrazeném rozvojovým státům. Zkrátka, každá z hlavních akcí veletrhu Pollutec 2018 nabízí příležitosti k nalezení toho, koho hledáte.

Těšíme se na setkání na veletrhu Pollutec 2018: při oslavě 40. výročí značky Vás čeká celá řada překvapení!

*14 klíčových odvětví na veletrhu Pollutec: Hospodaření s vodními zdroji; Správa sítí; Sběr, čištění, dekontaminace a údržba kanalizace; Nakládání s odpady; Recyklace a opětovné využití materiálů; Lokality a půdy; Měřící, regulační a analytické systémy; Řízení vzdušných, zápachových a hlukových účinků; Prevence a Risk Management; Výroba a skladování energie; Energetická účinnost výrobků a procesů; Městské plánování a mobilita; Biodiverzita a přírodní prostředí; a konečně pavilony a instituce (včetně podpory, školení a výzkumu).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP