1/2024

Pokus o vytunelování olomouckých obcí? Krajem se šíří bludy

| autor: Pavel Mohrmann0

Pokus o vytunelování olomouckých obcí? Krajem se šíří bludy

Vznik akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., leží v žaludku především skládkařským a svozovým společnostem, které se obávají o své astronomické zisky plynoucí z obecních rozpočtů. Proto pouští do světa informace o „tunelu na obce“, o tom, jak budou obce znevýhodněny, utlačovány a podobně.

Jenže zatímco počet KUKA vozem najetých kilometrů, přesná hmotnost skutečně vyprodukovaných odpadů nebo skutečnost, zda obec platí pouze své odpady, se kontrolovat prakticky nedá, činnost akciovky se kontrolovat dá jasně, transparentně a bezezbytku. Obzvlášť pokud je kontrolor akcionářem. A je celkem jedno, zda je akcionátřem přímým či nepřímým. Pokud je někdo nespokojený, může s tím něco udělat, nebo z akciovky vystoupit.

Činnost stále se rozšiřující akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, by se dala rozdělit na dvě etapy. Tu před spuštěním celého systému nakládání s odpady a po spuštění.

První etapa – před spuštěním

Náklady na činnost před spuštěním budou minimální. Administrativa bude zahrnovat pouze nutnost vést účetnictví a nezbytnou administrativu. Fáze bude probíhat bez zaměstnanců, tedy bez nákladů na mzdy.

Hlavní činností akciovky před spuštěním celého nového mechanismu nakládání s odpady na Olomoucku, bude připravit výběrové řízení, oslovování možných investorů do technologií, samotné výběrové řízení a především příprava celého systému svozu a likvidace.

Příprava výběrového řízení proběhne prostřednictvím zakázky. O přípravu se tedy postará dodavatel, což je další a v této fázi poslední nákladovou položkou. Odměny orgánů společnosti – představenstva a dozorčí rady - totiž budou před spuštěním činnosti nulové.

Akcionáři budou v představenstvu a dozorčí radě samozřejmě zastoupení a budou motivováni kontrolovat výši nákladů. Společnost bude jen agregátor a kontrolor soukromého partnera, proto bude mít velmi malý aparát.

Druhá etapa – po spuštění

V této fázi se náklady navýší o ty mzdové. Hlavní slovo budou mít opět akcionáři. Ti budou nejlépe vidět penzum činnosti společnosti a potřebu jej pokrýt personálně. Dá se odhadnout, že je třeba plnit účetní a administrativní povinnosti, kontrolu materiálových toků a vše co s tím souvisí, komunikaci s překladišti a řešení ad hoc situací.

Velmi pravděpodobně bude akciová společnost potřebovat zkušené řízení manažera se zkušenostmi v odpadech. Rozpočet bude tedy muset pokrýt personální náklady 3 – 5 osob maximálně.

Společnost nebude vlastnit technologii, bude vybírat a kontrolovat službu

Většina odpůrců tohoto projektu tvrdí obcím, že se bude jednat o diktát v mnoha oblastech. Straší obce tím, že akciovka bude tím subjektem, který bude odpady likvidovat, což bude představovat nepředstavitelné vstupní investice.

Zde je nutné zdůraznit, že Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. nebude vlastníkem žádného zařízení na zpracování odpadů, nebude vlastníkem ani žádné nové infrastrukturní sítě na svážení odpadů a ani o žádný svoz se starat nebude.

Všechny tyto služby budou pro společnost dodávány externě společnostmi, které budou vybírány v řádných a přísných výběrových řízeních. Kriteria těchto výběrových řízení si domluví akcionáři.

Vedení kanceláře, kde jsou zaměstnáni 4 lidé, je opravdu jinak finančně náročné, než řízení jakékoli environmentálně šetrné technologie, vyžadující vysoce odborný personál, obrovské provozní náklady a veliký finanční aparát. Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s. se ale týká pouze provoz kanceláře, nikoli koncovky na zpracování komunálního odpadu z celého Olomouckého regionu.

ilustrační foto/wikipedie


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag