1/2024

Po odstavení jaderných elektráren Německu hrozí nedostatek rezervního výkonu pro zimní potřeby

| autor: oEnergetice.cz - Eduard Majling0

Po odstavení jaderných elektráren Německu hrozí nedostatek rezervního výkonu pro zimní potřeby

Zatímco pro příští zimu je nutná rezerva nižší než pro předcházející rok, během zimy 2022/2023 podle regulátora Německo nemusí mít dostatek domácích zdrojů pro zajištění dostatečné rezervy.

Německo v současné době stále disponuje dostatkem domácích zdrojů pro zajištění bezpečného provozu elektrizační soustavy. S plánovaným uzavřením posledních jaderných bloků a postupným vyřazováním uhelných elektráren však tyto rezervy budou v následujících letech klesat.

Pro zimu 2019/2020 stanovili provozovatelé německé sítě potřebný rezervní výkon na 5126 MW. Ve srovnání s rezervou pro poslední zimu o hodnotě 6600 MW se jedná o více než 20 % pokles.

Jedním z klíčových faktorů stojícím za poklesem potřebné rezervy je lepší využívání stávajících vedení, jejichž provoz je přizpůsobován aktuálním podmínkám – při nižších teplotách jsou vodiče lépe chlazeny, a dokáží tak přenášet vyšší výkon. Dalším faktorem přispívajícím ke snížení potřebné rezervy je dokončení několika vedení.

„Stále je zde potřeba síťových rezerv pro udržení německé soustavy stabilní i v kritických situacích, což jasně dokazuje důležitost rychlého rozvoje síťové infrastruktury. Pro nadcházející zimu je možné tuto potřebu pokrýt domácími záložními zdroji, takže stejně jako v loňském roce provozovatelé německé soustavy nemusí zajišťovat výkon u zahraničních elektráren,“ uvedl prezident německého regulátora Jochen Homann.

Zatímco příští zimu by německá soustava měla přestát bez větších obtíží, pro zimu 2022/2023 je potřebná rezerva v současné době odhadována na 10 647 MW, tedy více než dvojnásobek hodnoty pro zimu 2019/2020.

Za vyššími požadavky na rezervní výkon podle regulátora stojí nutnost uvolnění více přenosové kapacity pro přeshraniční obchodování s elektrickou energií, které si vyžádá zvýšenou potřebu redispatchingu. Pro omezení dopadů povinného zvyšování přeshraničních obchodních kapacit bude podle regulátora nezbytná úspěšná realizace plánovaného rozšíření německé soustavy.

Ukončení provozu posledních jaderných bloků na konci roku 2022 rovněž povede k dalšímu růstu rozdílu v instalovaném výkonu zdrojů mezi severem a jihem země. Nutnost přenášet větší objem elektrické energie ze severu na jih Německa opět povede ke zvýšené potřebě redispatchingu.

Pomoc ze zahraničí?

Podle síťového regulátora předpokládaná potřebná rezerva pro zimu 2022/2023 přesahuje očekávaný výkon domácích záložních elektráren. V současné době report však nezmiňuje možnost zajištění dalšího rezervního výkonu u zahraničních výrobců, jelikož je ve hře mnoho nejistot.

Zatím stále není jasné, jak vysoká bude poptávka po elektřině v zimě 2022/2023, či zda nebude možné místo nasmlouvaných síťových rezerv využít regionálně koordinovaný redispatching ve spolupráci s provozovateli soustav okolních zemí. Stejně tak nelze předvídat, která vedení budou muset být během zimy dočasně odpojena, aby bylo možné provést jejich rozšíření.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA