1/2024

Plynová kogenerace má předpoklady k dalšímu růstu

| autor: TZ COGEN Czech0

Plynová kogenerace má předpoklady k dalšímu růstu

Konference se nevěnuje jen samotné kogeneraci, ale i energetické politice či trhu s elektřinou, které rozvoj kogenerace ovlivňují. I když zatím trh s elektřinou všechny výhody plynových zdrojů nevyužívá tak je stále více zřejmé, že plynové kogenerace se svým napojením na elektrickou, tepelnou i plynovou síť stávají jedním z podstatných článků energetického systému, integrujícího sektor elektroenergetiky, tepla i dopravy.

Ten bude maximálně využívat levnou ale proměnlivou výrobu elektřiny z OZE, která bude zálohována a vyrovnávána flexibilními zdroji, mezi něž bez pochyby plynová kogenerace patří.

Náměstek MPO pro energetiku a surovinovou politiku René Neděla představil základní parametry jednotlivých částí zimního energetického balíčku, jehož implementace do české legislativy podstatným způsobem ovlivní českou energetiku a bude velmi náročná. 

Základním nástrojem pro plnění cílů v oblasti OZE, emisí a úspor do roku 2030 bude národní klimaticko-energetický plán, který stanoví i požadovanou trajektorii vývoje dílčích sektorových cílů. Z něho budou vycházet i vládní nařízení, která na jednotlivá tříletá období nastaví potřebné instalované kapacity jednotlivých podporovaných zdrojů energie.

V dalším bloku na vystoupení náměstka Neděli navázal ředitel odboru energetiky a teplárenství Ladislav Havel, který hovořil o přípravě novely zákona o podporovaných zdrojích. Ta nastaví pravidla podpory po roce 2020 a pro KVET přínáší významné novinky, zejména garance doby podpory pro výrobu elektřiny z KVET na 15 let. 

Též bude možné žádat o podporu i pro modernizované zdroje a po ukončení doby podpory bude dle podmínek na trhu možné poskytnout podporu k vyrovnání provozních nákladů. 

To potvrzuje, že výroba elektřiny z KVET i nadále zůstává jednou z priorit státní energetické politiky jako efektivní nástroj ke snižování spotřeby primárních energetických zdrojů i snižování emisí CO2.

Jednotlivým tématům, která byla na konferenci prezentována a diskutována se vrátíme podrobněji v následujících týdnech.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA