Plnění požadavků na energetickou náročnost budov od 1. září 2020

| zdroj: MPO0

Panelák
zdroj: Pixabay

Plnění požadavků na energetickou náročnost budov od 1. září 2020, tj. po vstupu v platnost vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 7 odst. 1, že v případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby to doložit průkazem energetické náročnosti budovy […].

V případě větší změny dokončené budovy tentýž zákon v § 7 odst. 2 stanovuje, že jsou stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu.

Stavebník nejpozději k datu podání žádosti o stavební povolení nebo žádosti o společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, ohlášení stavby nebo podání žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost anebo k datu ohlášení takové změny a ostatní osoby podle věty první v případě větší změny dokončené budovy, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, nejpozději před zahájením této změny jsou povinni zajistit průkaz energetické náročnosti budovy, který obsahuje hodnocení […].

Uvedeným prováděcím předpisem k zákonu o hospodaření energií stanovující požadavky na energetickou náročnost byla do 31. 8. 2020 vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Dne 1. 9. 2020 vstoupila v platnost vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, která zrušuje vyhlášku č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, a která mimo jiné přináší úpravu některých parametrů referenční budovy a zpřesnění postupu výpočtu energetické náročnosti budovy (podrobněji k novému prováděcímu předpisu na webu MPO a SEI).

Z výše uvedeného vyplývá, že požádá-li stavebník, vlastník či SVJ o vydání stavebního povolení po 1. 9. 2020 musí být k žádosti doložen již průkaz energetické náročnosti zpracovaný podle nové vyhlášky, tedy vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, který prokazuje plnění požadavků na energetickou náročnost budov dle této nové vyhlášky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK