1/2021

Plénum Evropského parlamentu hlasovalo o titanové bělobě

| zdroj: SCHP ČR0

Plénum Evropského parlamentu hlasovalo o titanové bělobě

Řada členských států, včetně České republiky, měla k návrhu harmonizované klasifikace TiO2 negativní stanovisko, což ale podpořilo pouze 216 poslanců… SCHP ČR vynaložil velké úsilí, aby klasifikaci TiO2 jako „podezřelý karcinogen (kategorie 2) inhalačně/v prachové formě“ odvrátil s ohledem na to, že jsou jeho přímé účinky pozorovány pouze při extrémně vysokých koncentracích, a není jedinečný pro TiO2, ale je charakteristický pro všechny špatně rozpustné látky s nízkou toxicitou - "inertní prach".

Nejedná se tedy o chemické riziko, které se posuzuje v rámci nařízení CLP, ale o riziko fyzikální. Efekt prachu neodpovídá klasifikačním kritériím nařízení CLP, na což poukazovalo i stanovisko České republiky k návrhu klasifikace.

Existuje alternativní možnost regulace prachu TiO2, a to legislativa v oblasti ochrany zdraví při práci. Současné platné předpisy pro výrobu a nakládání s TiO2 (včetně jeho nanoformy) a inertním prachem v EU jsou z hlediska ochrany lidského zdraví a životního prostředí zcela dostačující a neexistuje racionální a vědecky podložený důvod k domněnce, že zařazení látky mezi karcinogeny

kategorie 2 bude znamenat dodatečné přínosy pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Využití existujících předpisů omezujících prašnost prostředí řeší popsaný problém daleko lépe. Většina členských států EU má zavedený přípustný expoziční limit pro prach TiO2 v pracovním prostředí.

Foto: cs.wikipedia.org

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo