1/2021

Plán odpadového hospodářství ČR se dočká aktualizace

| zdroj: MŽP0

garbage-can-231875_640.jpg
zdroj: pixabay

Ministerstvo životního prostředí oznámilo zjišťovací řízení ke koncepci „Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 s výhledem do roku 2035“.

Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR), který je základním strategickým dokumentem v oblasti odpadového hospodářství, stanovuje cíle, zásady a opatření pro nakládání
s odpady v České republice.

Ačkoliv Česko má v současnosti stále platný plán odpadového hospodářství na období 2015 - 2024, bylo nutné vypracovat aktualizaci s výhledem do roku 2035, protože POH musí reflektovat změny v odpadové legislativě a cíle EU, jenž se ČR zavázala splnit. Reaguje tak změny odpadové legislativy Evropské unie (EU) tzv. „Balíčkem k oběhovému hospodářství“, nebo na nový Akční plán pro oběhové hospodářství – „Čistší a konkurenceschopnější Evropa“. V principu se jedná o posilování již stanovených cílů a stávajících nástrojů na prosazování a kontrolu plnění, které umožnila právě změna odpadové legislativy ČR od roku 2021.

Dle zákona o odpadech POH bude změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek,
na jejichž základě byl zpracován (například nová právní úprava v oblasti nakládání s odpady,
která bude zásadně ovlivňovat strategii odpadového hospodářství včetně stanovení nových
cílů nebo změny stávajících cílů).

POH ČR se zpracovává za účelem:

  • vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů,
  • vytváření podmínek pro nakládání s odpady podle zákona o odpadech a v souladu s hierarchií odpadového hospodářství,
  • dosažení cílů stanovených rámcovou směrnicí o odpadech, směrnicemi pro výrobky s ukončenou životností a dalšími relevantními evropskými předpisy v oblasti odpadového hospodářství,
  • nastavení podmínek fungování odpadového hospodářství v České republice.

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo