1/2024

Pět křišťálových komínů čeká na nové majitele

| autor: Tisková zpráva Teplárenského sdružení ČR0

Pět křišťálových komínů čeká na nové majitele

Přínosem projektů je zvýšení účinnosti využití primární energie a využití obnovitelných zdrojů energie, snížení spotřeby paliv a emisí skleníkových plynů a zajištění efektivního zásobování teplem pro byty, průmysl a terciální sféru s důrazem na další péči a přidané služby pro všechny zákazníky.

„Těší mě, že máme letos opět velmi kvalitně obsazené tradiční kategorie projektů roku a přidali jsme i jednu novou, ve které chceme upozornit na zajímavé nápady, jak zlepšit péči o zákazníky. 

Koneckonců jsou to právě zákazníci, kdo rozhoduje o tom, jestli se bude dálkové vytápění dále rozvíjet. Bez nich by všechny technické inovace a investice ztratily svůj smysl,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Nominované projekty jsou letos rozděleny do pěti kategorií. Kategorie „Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody“ upozorňuje na nejvýznamnější projekty rekonstrukcí tepelných sítí. 

Jen členové Teplárenského sdružení České republiky loni v sedmi městech nahradili více než 15 kilometrů tras parních rozvodů hospodárnějšími horkovodními či teplovodními rozvody.

Tři projekty nominované v kategorii „Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů energie“ přispívají k dalšímu rozšíření výroby tepelné energie z biomasy a využívají motorovou kogeneraci při modernizaci tepelného zdroje nebo akumulaci tepelné energie získané také z komunálního odpadu.

Při projektech nominovaných v kategorii „Rozvoj soustav zásobování teplem“ došlo k připojení vojenského letiště, developer dal přednost dodávce tepla z blokové teplárny před lokálními zdroji, dálkové teplo nahradilo dožívající tepelná čerpadla a investor si vybral napojení haly na tepelnou síť místo plynových infrazářičů.

V kategorii „Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší“ byly nominovány projekty, které výrazně snížily emise SO2, NOx a prachu různými ekologickými opatřeními, změnou paliva nebo další modernizací zdroje.

Nově byla vyhlášena a bude vyhodnocena kategorie „Zlepšování služeb a péče o zákazníky“, která aktuálně reaguje na snahy teplárenských společností o zlepšení péče a rozšíření služeb pro zákazníky, zejména z řad domácností.

Cenou pro vítěze je již tradičně Křišťálový komín ze severočeských skláren AJETO v Lindavě. 

Vítězné teplárenské Projekty roku 2017 v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeny na slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky dne 24. dubna v Hradci Králové. 

V uplynulých 15. ročnících bylo na Projekt roku nominováno celkem 141 projektů a ocenění Projekt roku získalo 50 z nich. Počinů roku bylo zatím uděleno 12. Cenu uděluje Teplárenské sdružení ČR již od roku 2002.

Za dobu pořádání soutěže realizovalo celkem 60 teplárenských společností a firem ve spolupráci se 14 obcemi a 1 vysokou školou v 86 městech a obcích. 

Nejvíce jich do soutěže přihlásily společnosti skupiny Veolia Energie ČR (32), následované Teplárnami Brno (14 projektů), Plzeňskou teplárenskou (13 projektů), a skupinami MVV Energie CZ a ČEZ (po 12 projektech). 

Nejvíce nominovaných projektů bylo realizováno v Brně (16), v Plzni a Praze (12), v Ostravě (8), v Českých Budějovicích (6), v Olomouci a ve Strakonicích (5).

Bližší informace s archivem soutěže naleznete na webu www.tscr.cz v sekci Aktivity – Projekt roku.

Zde http://www.tscr.cz/?pg=0315&1524128592#

Přílohy:

Seznam užší nominace na Projekt roku 2017 v soustavách zásobování teplem a chladem:

Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

EVČ s.r.o. (skupina ČEZ ESCO, a.s.): Modernizace zdroje a tepelných sítí v Lázních Luhačovice

Teplárny Brno, a.s.: Náhrada parovodů moderními horkovody v centru Brna

Teplárna České Budějovice, a.s.: Náhrada parovodů horkovody v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

CTZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ): Ekologizace kotelny v Uherském Hradišti

Pražská teplárenská a.s.: Nový nízkoemisní plynový horkovodní zdroj v Praze-Holešovicích

Veolia Energie ČR, a.s.: Komplexní ekologizace, denitrifikace a odsíření Teplárny Karviná


Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů energie

ČEZ Energo, s.r.o. (skupina ČEZ ESCO, a.s.): Modernizace tepelného hospodářství v Prostějově s využitím kogeneračních jednotek 

Teplárny Brno, a.s.: Akumulace tepla v teplárně Červený mlýn

Dukovanská teplárenská s.r.o.: Biokotelna a soustava zásobování teplem v Dukovanech – I. etapa


Rozvoj soustav zásobování teplem

ČEZ Teplárenská, a.s.: Náhrada tepelného čerpadla dodávkou tepla ze soustavy v Ústí nad Labem

Elektrárny Opatovice, a.s.: Připojení vojenské části pardubického letiště na soustavu zásobování teplem

Veolia Energie ČR, a.s.: Připojení bytových domů v lokalitě Praha – Stodůlky na soustavu zásobování teplem

Veolia Energie ČR, a.s.: Připojení haly v průmyslové zóně CTPark Karviná na horkovodní síť


Zlepšování služeb a péče o zákazníky

IROMEZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ.): Dlouhodobé partnerství se zákazníky pro rozvoj CZT v Pelhřimově

Plzeňská teplárenská, a.s.: Chytré teplo – nová služba pro zákazníky

Severočeská teplárenská, a.s.: Věrnostní program pro konečné spotřebitele tepla

Představení jednotlivých nominovaných projektů:

Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

EVČ s.r.o. (skupina ČEZ ESCO, a.s.): Modernizace zdroje a tepelných sítí v Lázních Luhačovice

Společnost EVČ v Lázních Luhačovice zajistila modernizaci rozvodů tepla do jednotlivých lázeňských ubytoven, dětské léčebny i Lázeňského divadla, vybudovala nové předávací stanice a rekonstruovala kotle z parních na horkovodní. Investice ve výši 68 milionů korun zajistila pro Lázně Luhačovice spolehlivější chod celého tepelného hospodářství i jeho výrazně úspornější provoz. Úspora nákladů za energie dosáhne zhruba 3 miliony Kč ročně. 

Teplárny Brno, a.s.: Náhrada parovodů moderními horkovody v centru Brna

Teplárny Brno v roce 2017 pokračovaly ve výměně zastaralých parovodů již sedmou etapou za 275 milionů korun. Moderní horkovody vloni nahradily dalších více než 5 kilometrů parovodů. Na trase bylo přepojeno 32 odběrných míst, například Národní (Mahenovo) divadlo Brno, Janáčkovo divadlo, Masarykova univerzita, DRFG aréna (bývalá Hala Rondo) a Zimní stadion Krasohala, Ústavní soud, sídlo krajského úřadu a 45 bytových domů.

Teplárna České Budějovice, a.s.:

Náhrada parovodů horkovody v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Hlavním cílem projektu bylo dosažení energetických úspor při rozvodu tepelné energie v lokalitě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Byly zrušeny stávající parní rozvody a nahrazeny novým horkovodním předizolovaným potrubím. Proti výchozímu stavu se snížily tepelné ztráty v potrubí o 78 %, což vedlo k úspoře primární energie ve výši 2539 GJ ročně. Vedle univerzity se projekt dotkl i Biologického centra Akademie věd ČR.


Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

CTZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ): Ekologizace kotelny v Uherském Hradišti

Při ekologizaci kotelny CTZ s.r.o., Uherské Hradiště byla pro snížení emisí oxidů síry instalována zařízení využívající aditivní metodu odsíření. Do kotelny Mařatice bylo doplněno silo aditiva, provozní zásobníky a potrubní přeprava. Úpravami prošly všechny čtyři kotle. Investice ve výši 15,5 mil. přinese snížení emisí síry o 40 %. Zdroj tak splní s rezervou přísnější emisní limity a přispěje ke zlepšení životního prostředí na území města. 

Pražská teplárenská a.s.: Nový nízkoemisní plynový horkovodní zdroj v Praze-Holešovicích

Účel nového horkovodního tepelného zdroje, vystavěného v areálu teplárny Holešovice, je zajišťovat špičkový a záložní výkon pro horkovodní soustavu Praha-Holešovice i reverzní dodávku do propojené Pražské teplárenské soustavy a podílet se na pokrytí systémové špičky. Dva kotle s celkovým výkonem 49 MWt spalují nízkoemisními hořáky zemní plyn. Účinnosti výroby tepla na kotli je minim. 95 % a regulační rozsah zdroje je od 10 do 100 %. 

Veolia Energie ČR, a.s.: Komplexní ekologizace, denitrifikace a odsíření Teplárny Karviná

Ekologizace zdroje, který s Teplárnou ČSA zásobuje teplem 50 000 domácností, školy, nemocnice, úřady, obchodní střediska, průmyslové podniky a další objekty v Karviné a Havířově probíhala od roku 2013. Byla rozdělena na denitrifikaci a odsíření spalin všech kotlů. Díky investicím v objemu 650 mil. korun došlo k významnému snížení množství oxidů síry o 3/4 a oxidů dusíku a dále i prachu vypouštěného do ovzduší o 50 %.


Rozvoj a využití KVET a obnovitelných a druhotných zdrojů energie

ČEZ Energo, s.r.o. (skupina ČEZ ESCO, a.s.):

Modernizace tepelného hospodářství v Prostějově s využitím kogeneračních jednotek 

Velkou část provozu tepelného hospodářství v Prostějově nyní zajišťují 4 kogenerační jednotky (celkem 4,5 MWe), které instalovala a provozuje společnost ČEZ Energo, jež do nich investovala 106 milionů korun. Další investici uhradila přímo Domovní správa Prostějov, která zajistila výměnu kotlů. Cena tepla pro domácnosti, se tak díky tomuto projektu podařila snížit na 481 Kč/GJ s DPH a DSP se tak řadí k nejlevnějším v regionu. Při této ceně se již ekonomicky nevyplácí odpojení odběratelů od CZT a výstavba vlastního zdroje vytápění. 

Teplárny Brno, a.s.: Akumulace tepla v teplárně Červený mlýn

Původní beztlaký teplovodní akumulátor tepla o objemu 5500 m3 umožňoval uložit až 180 MWh tepelné energie. K němu bylo rozhodnuto udělat druhý akumulátor z nevyužívané nádrže lehkého topného oleje o objemu cca 5000 m3. S dokončením přestavby vzniklo unikátní technické dílo, které dovolí přechodně uložit až 345 MWh tepelné energie (částečně z kogenerace a energetického využití odpadů). To je roční spotřeba pro vytápění 50 bytů nebo denní spotřeba tepla 17 000 bytů s téměř 50 000 obyvateli.

Dukovanská teplárenská s.r.o.: Biokotelna a soustava zásobování teplem v Dukovanech – I. etapa

V Dukovanech byla vybudována nová obecní teplárna na biomasu včetně nové soustavy zásobování teplem, jejíž rozvody tepla vytápí 50 rodinných domků, bytové domy, mateřskou školu, hasičskou zbrojnici, místní zámek a další objekty. V teplárně je instalován 1,5MW kotel spalující dřevní biomasu (zejména lesní štěpku z regionu). Biokotelna přináší odběratelům značné úspory, nahradila vytápění drahou elektřinou, významný je i ekologický efekt, kdy teplárna nahradila v řadě domů topení uhlím.


Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

ČEZ Teplárenská, a.s.: Náhrada tepelného čerpadla dodávkou tepla ze soustavy v Ústí nad Labem

V loňském roce připojila ČEZ Teplárenská na soustavu zásobování teplem v Ústí nad Labem nového zákazníka, který dosud pro vytápění objektu využíval tepelná čerpadla. Společnost SCANIA Ústí n. Labem byla nucena řešit efektivní způsob vytápění, když po 13 letech tepelná čerpadla dožila. Zákazník si spočítal, že investice do obnovy tepelných čerpadel jsou příliš vysoké a zvolil si ekonomicky výhodnější způsob vytápění z Teplárny Trmice. 

Elektrárny Opatovice, a.s.: Připojení vojenské části pardubického letiště na soustavu zásobování teplem

Připojení vojenských objektů pardubického letiště na soustavu zásobování teplem EOP bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Původní lokální kotelny v areálu byly na hraně životnosti a v budoucnu by nebyly schopny plnit emisní limity. Pro EOP se jedná o největší připojení za poslední roky s plánovanou dodávkou 20 000 GJ za rok. EOP jsou klíčovým dodavatelem tepla pro Hradec Králové, Pardubice a Chrudim, kde zásobují teplem na 60 tisíc domácností, nemocnice, průmyslové podniky a instituce veřejného života. 

Veolia Energie ČR, a.s.: 

Připojení bytových domů v lokalitě Praha – Stodůlky na soustavu zásobování teplem

Klient posuzoval možnost výstavby decentrálních zdrojů tepla pro jednotlivé bytové domy a dále možnost připojení na soustavu zásobování teplem v lokalitě Praha - Stodůlky. Nakonec si vybral dálkové vytápěné a v rámci výstavby 330 nových bytů do této lokality Veolia přivedla 700 metrů dlouhý nový teplovod a vybudovala 10 předávacích stanic pro zajištění komfortního, moderního a ekologického zásobování tepelnou energií.

Veolia Energie ČR, a.s.: Připojení haly v průmyslové zóně CTPark Karviná na horkovodní síť

Další z řady úspěšných obchodních projektů ve spolupráci s dlouholetým partnerem CTP Invest tentokrát v Průmyslové zóně Nové Pole v Karviné. Tímto připojením na horkovodní síť, které dostalo přednost před plynovými infrazářiči, je využita tepelná kapacita v horkovodním přivaděči a zároveň se potvrzuje ohromný potenciál technického řešení sítí. Klient dostává čisté teplo bez starostí a může se plně věnovat svému hlavnímu businessu.


Zlepšování služeb a péče o zákazníky

IROMEZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ):

Dlouhodobé partnerství se zákazníky pro rozvoj CZT v Pelhřimově

Unikátní projekt věrnostního programu pro zákazníky dodavatele tepla, který úspěšně realizovala pelhřimovská teplárna IROMEZ, je postaven na konceptu vzájemnosti se zákazníky. Do programu se během roku 2017 zapojilo přes 87 % zákazníků teplárny z řad domácností i ostatních skupin zákazníků. Dlouhodobé partnerství díky stabilizaci zákaznické základny současně vytvořilo příhodné podmínky pro technickoekonomický rozvoj teplárny a pro zákazníky možnost čerpat za věrnost benefity.

Plzeňská teplárenská, a.s.: Chytré teplo – nová služba pro zákazníky

Pilotní projekt byl realizován v magistrátní budově ve Škroupově ulici v Plzni. Tuto novou službu pro zákazníky Plzeňská teplárenská nazývá „Chytré teplo“. Ekonomicky je pojata jako tzv. „terciální cena tepla“. Při této službě dochází v budovách k výrazné úspoře tepla (u pilotního projektu 20 %). Zákazníci za tuto službu platí, což částečně vyrovnává pokles tržeb teplárny. K efektivnějšímu využití vyrobené energie jsou motivovány obě strany.

Severočeská teplárenská, a.s.: Věrnostní program pro konečné spotřebitele tepla

Řešením, jak navázat dialog s konečnými odběrateli tepla je věrnostní program zaměřený na tuto cílovou skupinu. Ten pod názvem “Dáváme víc než jen teplo …” Severočeská teplárenská zavedla v říjnu 2017. Všichni odběratelé obdrželi dopis s kupóny na zvýhodněné nákupy produktů a služeb převážně regionálních partnerů. Zasílání slevových kupónu bude pokračovat čtvrtletně při registraci zákazníka na webu společnosti.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling