Časopis

Personální změny v orgánech společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.

| autor: Hlavní město Praha0

Personální změny v orgánech společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.

Většinovým akcionářem je hlavní město Praha, které vlastní podíl na základním kapitálu ve výši 90,04 %. Jediným bodem programu valné hromady byly personální změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti.

Valná hromada odvolala z představenstva Ing. Jiřího Špaňhela a Aleše Marečka. Na jejich místa byli zvoleni Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. a Ing. Jiří Rosický. Dále byli z dozorčí rady odvoláni Ing. Michal Drábek, Bc. Taťána Klíčová, Ladislava Horák a Ing. Pavol Škrak. Na uvolněná místa byli zvoleni Lucie Krejčová, Ing. Jiří Blažek, Ing. Romana Bocková a Vojtěch Pištora.

Valná hromada byla svolána na žádost akcionáře hlavní město Praha na základě usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 21. ledna 2019. O personálních změnách v orgánech společnosti informoval náměstek primátora Petr Hlubuček, který byl uvedeným usnesením pověřen zastupovat hl. m. Prahu na jednání valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon