Reklama

15. 11. 2017  |  Aktuality  |  Autor: SOVAK ČR

Partnerství SOVAK ČR s Hospodářskou komorou ČR

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) dlouhodobě spolupracuje s řadou dalších odborných spolků a sdružení. Logickým vyústěním dlouhodobé spolupráce s Hospodářskou komorou ČR (HK ČR), zejména na poli legislativní činnosti směřující k podpoře podnikání, bylo začlenění SOVAK ČR jako společenstva přímo pod HK ČR.

Partnerství bylo oboustranně schváleno v září 2017 a obě strany si od tohoto kroku slibují vzájemné posílení slova vodohospodářského sektoru v nejvýznamnějším subjektu, který hájí zájmy podnikatelů a jehož činnost je zakotvena přímo v zákoně č. 301/1992 Sb.

SOVAK ČR sdružuje vodohospodářské subjekty, poskytující kvalitní služby v oblasti veřejných vodovodů a kanalizací pro více jak 9 mil. občanů ČR s ročním obratem přes 36 mld. Kč a v rámci spolupráce bude dále rozšiřovat kvalifikační standardy pro technické vzdělávání ve vodohospodářském oboru pod HK ČR i aktivně zvyšovat odbornost členské základny HK ČR.

Detailnější podmínky spolupráce a plánované cíle probrali dne 13. 11. ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák a předseda představenstva Ing. František Barák na pracovní schůzce s prezidentem HK ČR Ing. Vladimírem Dlouhým, CSc., MBA, a tajemníkem Tomášem Vrbíkem.

Společným zájmem obou institucí je aktivně, na partnerském principu, se podílet na nově vznikající legislativě, podporovat rozvoj svobodného trhu a omezovat nadbytečnou byrokracii.  

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372