1/2024

Pardubický kraj podpořil ekologizaci elektrárny Chvaletice

| autor: Sev.en Energy0

Pardubický kraj podpořil ekologizaci elektrárny Chvaletice

Díky jedné z největších současných ekologických investic za více než 7 miliard korun významně poklesnou emise všech podstatných znečišťujících látek. Oproti roku 2015 se sníží emisní koncentrace tuhých znečišťujících látek o 65 %, oxidů dusíku o 42 % a oxidu siřičitého o 34 %. Jde o největší snížení emisí od velké ekologizace elektrárny v 90. letech, jehož výsledkem bude výrazné zlepšení kvality ovzduší v celém regionu.

„Díky aktuálně probíhající investici splníme 23 z 25 požadavků nové evropské legislativy. V případě emisí oxidů dusíku a rtuti jsme z důvodu předběžné opatrnosti požádali o výjimku, abychom získali dostatek času na vyladění či doplnění složitého komplexu ekologizačních technologií. Může to znamenat i to, že se v tomto zkušebním období do nových emisních limitů vejdeme.

Rozhodnutí krajského úřadu však nebylo vydáno zcela podle naší žádosti. Musíme si ho nyní pečlivě prostudovat a na základě podmínek, které úřad stanovil, zvolit optimální postup, jak tyto podmínky naplnit,“ řekl generální ředitel elektrárny Sev.en EC ve Chvaleticích Václav Matys.

Z rozptylové studie, kterou provozovatel přiložil k žádosti o výjimku, vyplývá, že v letech 2012–2016 dosáhl maximální podíl elektrárny na znečištění ovzduší oxidy dusíku v Pardubicích pouze 0,25 %. Pokud by elektrárna ve zkušebním období překročila nový evropský limit na tuto znečišťující látku, v nejhorším případě by se v Pardubicích změnil stav ovzduší o 0,02 %.

Ještě nižší dopad by mělo překročení emisního limitu u rtuti, kde by v nejhorším případě dosáhl podíl elektrárny na ročním průměru koncentrace maximálně 0,002 % imisního limitu doporučeného Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Elektrárna Sev.en EC ve Chvaleticích je jedním ze strategických zdrojů v Pardubickém kraji. Jako jediná v regionu má certifikaci na tzv. ostrovní provoz a start ze tmy, je tedy významným stabilizačním prvkem české elektrizační soustavy.

Potvrdilo se to uprostřed června, kdy chvaletická elektrárna ve spolupráci se společností ČEPS odvrátila blackout ve východní části středních Čech. Po dobu šesti hodin totiž dokázaly její dva bloky napájet oblast o rozloze odpovídající trojnásobku Prahy. Nemocnice, úřady, podniky a stovky tisíc obyvatel v Kolíně, Nymburku, Poděbradech, Sázavě a dalších městech díky tomu nebyly odříznuty od dodávek elektrické energie.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling