Reklama

11. 10. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2016

V pořadí již dvacáté vydání publikace Panorama zpracovatelského průmyslu ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách pro potřeby odborné veřejnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu. Publikaci připravilo MPO v úzké spolupráci s Českým statistickým úřadem a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Cílem této ročenky je poskytnout odborné informace o vývoji a dosažených výsledcích zpracovatelského průmyslu a zároveň tak prezentovat výsledky průmyslových firem působících na území České republiky.

Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2016 obsahuje definitivní roční údaje Českého statistického úřadu za období 2008 až 2015. Jejich jedinečnost spočívá především v tom, že jsou to data konečná, podrobně členěna podle jednotlivých skupin zpracovatelského průmyslu.

Umožňují vytvářet časové řady a jsou také solidní základnou pro sledování konkurenceschopnosti s možností predikovat další vývoj. Dopočet předběžných údajů za rok 2016 a výpočet finančních ukazatelů provedl Odbor ekonomických analýz MPO.

Publikace je strukturována dle jednotlivých oddílů a jejich skupin v rámci klasifikace CZ-NACE a CZ-CPA, kdy v každém oddíle je uvedena jeho stručná charakteristika, vývoj oddílu, hlavní ekonomické ukazatele, údaje o zahraničním obchodu, údaje o výzkumu a vývoji a závěrečná kapitola shrnutí a perspektivy oddílu.

Součástí publikace jsou rovněž úvodní slova prezidentů a předsedů některých odvětvových svazů a asociací, prostřednictvím kterých prezentují svoje pohledy na dosavadní vývoj vybraných odvětví. Údaje uvedené v této části publikace vycházejí z interních zdrojů jednotlivých odvětvových svazů a asociací.

Přílohy ke stažení:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372