1/2023

Pandořina skříňka v podobě třídicí slevy je otevřena. Velmi nešťastné

| autor: Martina Jandusova0

800px-Lahovice,_K_novým_domkům,_kontejnery_na_tříděný_odpad.jpg
zdroj: wikimedia.org

Odpadáři se zamýšlejí nad tím, zda nemohlo být využito jiné, jednodušší řešení, které by splňovalo všechny atributy a motivační faktory pro třídicí slevu. Třídicí sleva je administrativně velmi náročná, zbytečně složitá a pravděpodobně mohla být nastavena jednodušeji.

Zbytečně složité

Systém tzv. třídicí slevy, který byl původně navržen jinak, se dnes odvíjí od toho, kolik komunálního odpadu na jednoho občana obec nebo město na skládce odevzdá. V případě, že se obec vměstná do zákonem stanoveného limitu, platí nižší skládkovací poplatek. Obce a města musí provozovateli skládky oznámit, že slevu využívají, a zároveň dávat pozor na to, kolik odpadu ke skládkování kde odevzdaly. Mají totiž možnost využívat slevu současně na vícero skládkách.

Od začátku, kdy byla sleva navržena, se odpadářské společnosti pozastavují nad skutečností, proč je výpočet a evidence třídicí slevy nastaven tak složitě. „Za sebe se domnívám, že všechny nástroje k této problematice jsou známé, běžně se využívají a možná je stačilo promítnout do nastavení třídicí slevy,“ říká Libor Luňáček z FCC Česká republika.

Když v minulosti obcím, městům nebo podnikajícím subjektům vzniklo větší množství odpadu než zákonem definované minimální množství, byli původci povinni zpracovat hlášení o odpadech vždy k 15. 2. následného roku za rok předchozí. Tato povinnost byla zachována i v novém zákoně o odpadech, hranice byla pouze posunuta na 28. 2. každého roku, počínaje rokem 2022 za rok předchozí.

Obec může na základě přechodného ustanovení v § 157 zákona o odpadech v případě odpadů, které spadají do dílčího základu za využitelné odpady… při uložení těchto odpadů na skládku uplatnit u provozovatele skládky nárok na tzv. „slevu“ - tedy zařazení těchto odpadů do dílčího základu za komunální odpady, u nějž výše poplatku činí pouze 500 Kč za tunu odpadu… Obec může uplatnit slevu k jakýmkoliv svým odpadům u jakéhokoliv provozovatele skládky. Celkové množství odpadů, k nimž obec uplatní slevu, nesmí přesáhnout v roce 2021 množství 200 kg na jednoho obyvatele obce.“

Jednodušeji a lépe?

Podle odpadářů mohla být třídicí sleva a její uplatnění navržena jinak, jednodušeji. „Dle mého názoru by pro TKO a „O“ odpady stačila jedna sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku v daném roce. Sazba by se časem zvyšovala dle zákonem nastavených pravidel,“ uvádí Luňáček.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS