Reklama

13. 12. 2019  |  Publicistika  |  Autor: František Vörös, konzultant

Oxid uhličitý jako surovina pro výrobu plastů

Celosvětové stávky studentů v úsilí o smysluplné kroky směrem ke snižování množství emitovaných skleníkových plynů se 20.9.2019 zúčastnilo, podle odhadů, 4 miliony účastníků.

Těsně před konáním 25. klimatické konference COP 25 v Madridu, konané od 2. do 13. prosince, byla zveřejněna zpráva UNEP o emisích skleníkových plynů ve vazbě na závazky z Pařížské klimatické dohody z roku 2015.

Zpráva konstatuje, že pokud by se státy držely svých stávajících závazků, zvýšila by se teplota na konci století o 3,2°C. Je proto nezbytně urychlit tempo snižování exhalací do roku 2030 v průměru o 7,6 % ročně. Dále je uvedeno deset největších producentů CO2. Prvních patnáct zemí se podílí téměř třemi čtvrtinami na všech světových exhalacích.

Evropská unie prezentovala v Madridu cíle na snížení emisí o 55 % do roku 2030 a dosažení uhlíkově neutrální ekonomiky do roku 2050. Premiér Babiš ve svém vystoupení uvedl, že ČR svůj závazek z Pařížské dohody splní a sníží emise o 80 %, za předpokladu přechodu z energetiky z uhlí na jádro. Další opatření spočívají v totální elektrifikaci dopravy a snížení tepelných ztrát u budov o polovinu.

Evropská asociace chemického průmyslu CEFIC představila v červnu v materiálu „Molekule Managers“ ambiciózní strategii do roku 2050 s prioritními body, jedním z nichž je i ochrana klimatu. Vychází ze skutečnosti, že zatímco se v období 1990 –2016 se zvýšila produkce odvětví o 83 %, poklesly emise skleníkových plynů o 61 %. Do roku 2050 má být chemický průmysl uhlíkově neutrální.

Hlavní roli v evropském chemickém průmyslu hraje Německo, které zvýšilo ve stejném období produkci o 70 % při poklesu emisí o polovinu. Ochrana klimatu je pevně zakomponována do strategie chemických společností. Např. společnost BASF vyhlásila dosažení uhlíkové neutrality již v roce 2030.

Odborníci připomínají, že účinná ochrana klimatu nemůže uspět bez aplikací plastů, zejména v obalech, v budovách, v dopravních prostředcích a elektronice. Jejich náhrada alternativními produkty by v drtivě většině aplikací klima zhoršila.

Taktéž recyklace odpadních plastů má příznivé dopady na exhalace. Dle zprávy Evropské asociace pro mechanické recyklace plastů /APR/ se aplikací 100 % regranulátu snižují exhalace oproti panenskému PET o 67 %, u HDPE a PP vždy o 71 %.

Podle výpočtů Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se podílely budovy v ČR v roce 2016 na emisích CO2 až 43 %, když samotný rezidenční sektor budov se podílel 22 %. Potenciál snížení emisí do roku 2075, proti roku 2016, mj. aplikacemi plastových nebo minerálních izolantů na úroveň pasivního standardu, je 66 %.

Oxid uhličitý se může stát výchozím materiálem v chemickém průmyslu pro výrobu metanolu, organických kyselin, rozpouštědel, detergentů, ale i plastů– více na www.nova-institute.eu v publikaci „Trend Report on Carbon Dioxide based Polymers“. Ze zprávy vyplývá, že na trhu je v současnosti již více než 160 000 tun polymerů od 30 výrobců na bázi CO2. Jedná se např. o alifatické polykarbonáty /APC/, polypropylenkarbonáty/PPC/, polyetylenkarbonáty /PEC/, ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372