1/2024

OVAK zkouší nanotechnologii

| autor: Ostravské vodárny a kanalizace0

OVAK zkouší nanotechnologii

Mimořádná aplikace oxidu titaničitého na bázi nanotechnologie má za cíl ověřit efekt a spolehlivost nanonástřiku ve vztahu na hygienickou stabilizaci vody. 

Test probíhá ve vodojemu v Ostravě-Hošťálkovicích a vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní test, je komora vodojemu striktně izolována od vodovodní sítě a distribuce vody odběratelům. 

Primárním cílem projektu, po dobu kterého bude rok prováděn na základě rozborů monitoring kvality vody, je získat poznatky pro případné nasazení aplikace v distribuci pitné vody. 

Na projektu pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu se mj. podílí i odborníci z Vysoké školy Báňské-Technické univerzity a Ostravské univerzity.

OVAK je společnost známá svým inovativním přístupem v řešení problematiky vodárenství. 

Jeden z jejich posledních projektů, „Dálkový monitoring vodoměrů,“ byl v roce 2017 oceněn v národní soutěži „Chytrá města pro budoucnost“ pro jeho významný přínos pro hospodaření s pitnou vodou. 

Republikové prvenství získala společnost i nasazením ojedinělé zahraniční technologie „Ice pigging“, určení k čištění vodovodního potrubí směsí ledu a kuchyňské soli, které je přibližně 1.000x účinnější než jiné technologie v této oblasti.

Své přední místo v hledání a aplikování moderních technologií, které zlepšují kvalitu vody a služeb pro obyvatelstvo Ostravy, společnost potvrzuje i zapojením se do prvního testu v EU, který má ověřit možnosti využití speciálních nátěrů na bázi nanotechnologie v oblasti distribuce pitné vody. 

Nanotechnologie je obor, jehož principem je cílená manipulace s jednotlivými atomy tak, aby vznikaly látky a materiály s netradičními vlastnostmi, nebo objekty složené z jednotlivých atomů. 

V případě vodárenské aplikace jde o použití nátěru s obsahem titanu, za jehož přítomnosti vzniká např. aktivní kyslík, který spaluje organickou hmotu a zlepšuje tak kvalitu vody.

„Nanotechnologie je poměrně mladý, ale progresivní obor. My se podílíme na výzkumu, jakým způsobem mohou nanočástice pomoci ve vodárenství a nakolik je jejich využití efektivní a bezpečné,“ sdělil generální ředitel OVAK, a.s. Ing. Vojtěch Janoušek.

Zdroj: https://ovak.cz/index.php?document=958&lang=1

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP