Reklama

4. 3. 2020  |  Zpravodajství  |  Autor: Martina Jandusová

Otevřený dopis reaguje na řešení kritické situace v odbytu papíru

Ministr Brabec se v nedávné době dohodl s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM na spuštění krizového scénáře kvůli nízké ceně papíru. Česká asociace odpadového hospodářství, společně se Spolkem veřejně prospěšných služeb a Sdružením komunálních služeb, však s tímto krokem nesouhlasí a žádájí ministra, aby provedl korekci informací týkajících se situace na trhu s odpadním papírem.

Cena za vytříděný papír v posledních měsících prudce klesla. Za jeho odstranění se dnes naopak platí. Ministerstvo životního prostředí zareagovalo na situaci spuštěním intervenčního mechanismu. Ministr se dohodl se společností EKO-KOM, že obalová společnost uvolní z rezervního fondu mimořádné finanční prostředky, aby došlo ke kompenzaci propadu cen vytříděných komodit na trhu. "S EKO-KOMEM jsme začali okamžitě jednat o řešení a překlenutí doby, kdy cena papíru je na minimu,“ uvedl v tiskové zprávě ministr životního prostředí Richard Brabec.

K podobnému propadu na trhu druhotných surovin došlo již v roce 2008, kdy bylo potřeba spustit finanční intervenci. "Naše intervence by měla udržet třídění papírových odpadů v chodu, tak jako se nám to podařilo v době krize v letech 2008 a 2009. Vývoj cen papíru budeme samozřejmě sledovat a přizpůsobovat mu naše sazby,“ vysvětlil Zbyněk Kozel, generální ředitel EKO-KOM.

Spuštění intervenčního mechanismu uvítal Svaz měst a obcí ČR. „Obce a města, která svědomitě třídí odpad, nesmí doplácet na své zodpovědné chování,“ uvedl František Lukl, předseda SMO ČR.

Přesto se Česká asociace odpadového hospodářství, Spolek veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb domnívají, že "Ministerstvo životního prostředí krizi zcela jistě neodvrátí". Před měsícem společně vyzvali společnost EKO-KOM, aby opravila právě tyto "chybné informace" v dopise, který byl odeslán obcím. EKO-KOM na výzvu zareagoval vysvětlením finanční intervence na svých webových stránkách.

Ministrovi proto teď poslali otevřený dopis, ve kterém žádají, aby učinil "korekci chybných a závadějících informací ohledně situace na trhu s odpadním papírem a o řešení trvající problematické situace s nedostatkem odbytu pro vytříděný odpadní papír". Veškeré argumenty jsou dostupné v plném znění dopisu.

Foto: pixabay

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372