1/2024

Ostrava: Odborníci zvou na besedu o problematice odpadu, jeho vzniku a zpracování

| autor: ostrava.cz0

Ostrava: Odborníci zvou na besedu o problematice odpadu, jeho vzniku a zpracování

V barevném podzimním čase je připravena další „zelená“ beseda z cyklu Večery s vědci, tentokrát zaměřená na odpady. Beseda s názvem „Mnoho tváří odpadu“ se uskuteční ve středu 31. října v centru Pant v ulici Čs. legií od 17.30 hodin. 

Přijďte si poslechnout názory a studie vědců z Ostravské univerzity a z VŠB – Technické univerzity Ostrava, které svými informacemi doplní jednatel městské společnosti OZO Ostrava. Diskutovat budou docentka Silvie Brožová (VŠB-TUO), doktorka Šárka Cimalová (OU) a jednatel společnosti Karel Belda (OZO Ostrava).

Zapojte se do debaty, která upozorní i na současný trend vlastnit stále nové a designové věci na úkor starších, i když funkčních. Víte, jaké smetí vytváříme a co se s ním následně v Ostravě děje? Přemýšlíte o tom, jak velkou část našeho nákupu tvoří odpady? A jaký život vzniká v okolí skládek?

„Naše univerzita se problematikou odpadů zabývá hned na několika odborných pracovištích. Témat je zde totiž celá řada – skládkování, odpad jako zdroj druhotných surovin, kompostování, recyklace, zero waste a další. Kromě vědeckovýzkumné činnosti v této oblasti řešíme také osvětu ve školách i na veřejnosti,“ řekla za VŠB – Technickou univerzitu Ostrava mluvčí Petra Halíková.

„Je důležité dávat věcem širší kontext a jiný úhel pohledu. Myslím si proto, že naše doktorka Cimalová prozradí k ekosystému skládek nová fakta, co mnozí nevěděli a třeba je i překvapí," uvádí Adam Soustružník mluvčí Ostravské univerzity.

„OZO Ostrava – to nejsou jen popeláři v ulicích, ale hlavně přes 200 tisíc tun opadu, které firma během roku přijme od jeho původců. Z našeho pohledu to však není odpad, ale zdroj materiálů, surovin a energie. 

Záleží na schopnosti firmy a také legislativních a ekonomických podmínkách, jak tohoto potenciálu dokáže využít. A o to se naše společnost soustavně snaží a jsem přesvědčen, že se nám to i daří,“ uvedl Karel Belda, jednatel společnosti OZO Ostrava. Vstup na besedu je volný.

Zdroj: ostrava.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP