Reklama

26. 11. 2019  |  Aktuality  |  Zdroj: Operační program Životní prostředí

OPŽP prodlužuje příjem žádostí o dotace na zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů

O dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, je možné žádat až do 1. června 2020.

Změna se spolu se zpřesněním podmínek pro získání dotace promítla do textu dotační výzvy i do harmonogramu výzev z Operačního programu Životní prostředí na rok 2019 a je platná od 21. listopadu.

V dotační výzvě číslo 114 Operačního programu Životní prostředí je stále k dispozici přes 200 miliónů korun na podporu materiálového využití vyseparovaných odpadů. O dotaci se mohou ucházet obce, kraje a další veřejné i soukromé subjekty, nyní až do 1. června 2020.

Z dotace uhradí příjemci až 85 procent způsobilých výdajů na projekt. Díky tomu mohou například dovybavit zařízení na zpracování plastových odpadů a podobná zařízení či vystavět nová zařízení pro zpracování čistírenských kalů.

Pro zájemce o dotace dále OPŽP upřesňuje, že vstupem do dotovaného zařízení musí být vždy odpad a výstupem materiál, který přestal být odpadem a splňuje podmínky dle § 3 odst. 6, 7 zákona č. 185/2001 Sb.

 

ilustrační obrázek/publicdomainpictures

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372