2/2023

OPŽP bude bohatší o 2 miliardy

| autor: Tisková zpráva MŽP0

OPŽP bude bohatší o 2 miliardy

Vláda odsouhlasila přesun 2 mld. korun z Operačního programu Doprava do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Přesun prostředků je preventivním opatřením Ministerstva pro místní rozvoj, které zajistí, že ČR prostředky vyčerpá a nepřijde o ně. Právě v OPŽP je zřejmý potenciál pro jejich využití.

„Jsem rád, že vláda přistoupila na náš požadavek na navýšení peněz do našeho Operačního programu Životní prostředí. Investice z OPŽP jsou klíčové pro naše životní prostředí. Právě Operační program Životní prostředí je vinou bývalé vlády podfinancován a peníze mu chybí. Navíc se mému týmu podařilo zachránit 18 miliard korun v OPŽP z minulého programového období a předchozí operační program vyčerpat nakonec bez ztráty. A právě to je základní předpoklad pro to, aby peníze byly poslány právě na program v gesci Ministerstva životního prostředí, protože jsme prokázali, že právě my je dokážeme vyčerpat. Navíc díky mému týmu patří nový OPŽP mezi premianty ve schvalování projektů a jejich financování. Proto pro nás nebude naprosto problém další 2 miliardy nad rámec celkové alokace programu 72 miliard korun vyčerpat,“ shrnuje ministr Brabec.

Aktuální OPŽP 2014+ je v plném běhu. K dnešnímu dni byly vyhlášeny výzvy ve všech prioritních osách, u více než 1000 žádostí s podporou 5 mld. korun právě probíhá hodnocení projektů, přes 800 žádostí s podporou více než 12 mld. korun je schváleno k financování. Příjemci již dostali 1,17 mld. korun, kraje avizují další žádosti o platbu na kotlíkové dotace do konce roku ve výši 1,3 mld. korun a pro vydání rozhodnutí o přiznání dotace je připraveno dalších 20 projektů s dotací přes 500 mil. korun, které se brzy začnou proplácet. Aktuálně je pro příjem žádostí otevřeno 8 výzev s alokací přes 3 mld. korun, do konce roku bude vyhlášeno dalších 12 výzev s alokací 10 mld. korun.

K čerpání dnes schváleného navýšení dotací ministr Brabec dodává: „Minimálně jedna miliarda bude alokována ihned. V oblasti zlepšování kvality ovzduší již nyní máme v zásobníku kvalitní projekty v oblasti snižování emisí ze středních a velkých zdrojů, které čekají právě na tuto příležitost, kdy do OPŽP přijdou další peníze. Další miliardu jsme připraveni investovat do zlepšování kvality našich vod. Právě tato oblast je pro ČR dlouhodobě problematická a vyžaduje nejen nemalé investice, ale i přísnější podmínky na čištění odpadních vod. Dnešní miliarda navíc tak pomůže zejména obcím právě k plnění požadavků na kvalitu a čištění vod.“

Vodní hospodářství i kvalita ovzduší jsou pro Českou republiku z pohledu investic prioritními oblastmi. Poslední Zpráva o stavu životního prostředí ČR uvádí, že stav těchto dvou oblastí stále není příznivý. Je proto zapotřebí investovat do zvýšení kvality vodních útvarů z pohledu eutrofizace. V souladu se strategií boje se suchem je nutné investovat do zkvalitňování zdrojů pitné vody a do propojování vodárenských soustav. V oblasti kvality ovzduší stále platí, že Česká republika stále překračuje imisní limity prachových částic, proto je nezbytné finančně podpořit zejména snižování emisí ze stacionárních zdrojů.

Po schválení realokace vládou proběhne ke změnám v dotačních programech proces posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. SEA.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP