1/2024

OECD hodnotila životní prostředí ČR. Vystoupení české delegace na oponentním jednání v Paříži bylo úspěšné

| autor: Tiskové zprávy MŽP0

OECD hodnotila životní prostředí ČR. Vystoupení české delegace na oponentním jednání v Paříži bylo

Ve středu dne 14. února 2018 se uskutečnilo v sídle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v Paříži v historii členství České republiky v této významné organizaci, sdružující 35 hospodářsky nejvyspělejších států světa, v pořadí již třetí hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí ČR. Delegaci ČR vedl náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž, který spolu s ostatními členy delegace odpovídal na dotazy zástupců ČS OECD v rámci oponentního jednání k reportu OECD.

Hodnocení jednoznačně konstatovala pokrok ve většině oblastí ochrany životního prostředí s tím, že na makroekonomické úrovni došlo k výraznému oddělení ekonomického růstu od environmentální zátěže (tzv. decoupling). Zpráva také jednoznačně konstatuje, že strategické dokumenty, mezi nimi hlavně strategie udržitelného rozvoje „ČR 2030“ a Politika ochrany klimatu (2017), výrazně zlepšily politický rámec pro environmentální opatření v ČR.

Odpadové hospodářství, jedno ze dvou témat podrobených hloubkové analýze, se dle OECD od roku 2005 výrazně posunulo směrem k politicky a právně dobře ukotvené oblasti aktivit, podporované kvantitativními cíli, dobrovolnými dohodami a ekonomickými nástroji.

 Výrazný pokrok zaznamenalo OECD také v oblasti ochrany přírody a krajiny - ČR již v roce 2017 o 5 % přesáhla globální cíl z Aichi (22 % chráněných území vs. 17% cíl z Aichi) a disponuje solidním rámcem pro implementaci politik v této oblasti. Také téma udržitelná města, druhé ze dvou hloubkových témat, je dle OECD pro ČR, jako zemi s velmi nízkou mírou urbanizace, nanejvýš relevantní, a to hlavně s ohledem na jejich ekonomický přínos a nutnost integrovaného přístupu k městskému plánování.

Z hodnocení OECD vyplynou doporučení pro další postup ČR v oblasti životního prostředí a jeho propojení s dalšími sektory, především pro zajištění oddělení hospodářského růstu od negativních dopadů na životní prostředí, zdraví obyvatelstva v zájmu udržitelného rozvoje v podmínkách stále se tenčících přírodních zdrojů a snižujících se limitů ekosystémů v globálním měřítku a zvláště pak citlivě na evropském kontinentu. 

Přes pozitivní dosažené výsledky však Česká republika stále patří mezi státy s vysokou energetickou a materiálovou náročností tvorby HDP, vysokou úrovní emisí znečišťujících látek na jednoho obyvatele v rámci OECD, ale také problémy se znečištěným ovzduším či nedostatky v důsledné implementaci odpadových politik EU.

Výsledky hodnocení politik, stavu a vývoje životního prostředí České republiky budou předloženy k projednání a k přijetí opatření na úrovni vlády a pro informaci Parlamentu ČR. K uveřejnění celé zprávy Hodnocení politik životního prostředí ČR včetně závěrů a doporučení ve formě publikace v českém a anglickém jazyce dojde v červenci 2018.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA