Reklama

ODPADY

Podle průzkumu neziskové společnosti ECOBAT se přes 58 % Čechů snaží dlouhodobě neplýtvat potravinami, a dalších 35 % si začalo více hlídat, zda jídlo nevyhazuje zbytečně v posledních dvou letech. 


Dne 28. listopadu 2019 s v pražském sídle Technologické agentury uskutečnila prezentace unikátního výzkumu, který ukázal, kolik potravin se vyhodí v závodních jídelnách a rychlém občerstvení.


V návaznosti na veletrh K 2019, který se konal 16.-23.10. 2019, proběhl ve dnech 16.-22.11.2019 ve Frankfurtu 5. ročník veletrhu FORMNEXT, zaměřeného na aditivní technologii plastů pomocí 3D tisku.


I největší kontejner na papír může pojmout pouze jednu krabici. Stačí, když je do něj vhozena velká nerozložená krabice. Ta buď zabere většinu dostupného obsahu, nebo ucpe otvor na vhoz.


Ministerstvo životního prostředí posoudilo vlivy záměru Cennzo Ostrava na životní prostředí a veřejné zdraví a vydalo souhlasné závazné stanovisko EIA.


Albert testuje prodej suchých potravin bez obalu. Zákazníci si mohou jednoduše sami navážit požadované množství luštěnin, ořechů a suchých plodů, ovesných vloček, kuskusu, pohanky či bulguru do papírových sáčků.


Dne 2.12.2019 byla vyhlášena Výzva Agentury pro podnikání a inovace na podporu udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin "Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny". 


21. listopadu 2019 se v Praze na Velvyslanectví Kanady konal odborný seminář na téma „Aplikace inovativních technologií 21. století v oběhovém hospodářství a jejich příspěvek ke snižování emisí a uhlíkové stopy“, na kterém zazněly zajímavé příspěvky.


Společnosti dohodly dodávku 10 000 tun recyklovaných uhlíkových sazí ročně pro nadcházejících pět let. Pyrolyx očekává využití více než 3 000 000 ojetých pneumatik a roční úsporu více než 25 000 tun emisí CO2 v každém provozu. Recyklované uhlíkové saze jsou využitelné v různých segmentech výroby pneumatik. 


Pokutu 100 tisíc korun uložili inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Praze společnosti BKP Transport Group s.r.o. za nakládání se stavebními odpady na pozemku v Praze-Michli, který nebyl k nakládání s odpady určený.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372