Reklama

ODPADY

Na planetě není místo pro výrobky, které se používají jen krátce a poté se zahodí. Je na čase, aby státy dramaticky zvýšily míru recyklací a tím zachránily planetu.


Služba pro předplatitele.


Vyřazené světelné zdroje do koše nepatří. Nejen kvůli možnému obsahu toxické rtuti, ale i z důvodu recyklace a opětovného využití surovin, ze kterých jsou vyrobeny.


Celkem 25 firem se zúčastnilo podnikatelské mise do Sultanátu Omán zaměřené na průzkum, těžbu a zpracování nerostných surovin, včetně návazných oborů, kterými jsou environmentální technologie, zpracování odpadů a vodní hospodářství. Cílem mise, kterou vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, bylo podpořit vzájemnou spolupráci a odstranit překážky v obchodní výměně.


Koronavir způsobuje problémy i s konáním plastikářských veletrhů. K prvnímu posunu termínu došlo u 34. ročníku veletrhu Chinaplas 2020, který se měl konat 21. - 24. 4. 2020 v Šanghaji a byl posunut na 3. - 6. 8. 2020.


Město Hradec Králové se chystá založit projekt RE-USE, jehož smyslem je opětovné použití výrobků, a tím zmenšení množství vznikajícího odpadu. Ve dvou sběrných dvorech ve městě vznikne místo, kam budou moci lidé darovat věci k opětovnému užití, které za malou částku zase poslouží někomu dalšímu.


Veškeré administrativní budovy Třineckých železáren využívají nově energii výhradně zobnovitelných zdrojů. Stejně tak je na zelenou energii celoročně provozována chemická úpravna vody.


Hlavní výhodou plynového vytápění je relativně nízká cena a také jednoduchá obsluha a regulace kotle. Kromě tradiční přípojky zemního plynu lze téměř v každé lokalitě využívat také LPG ze zásobníku, který se ale v tomto případě neskládá z tradiční směsi propan-butanu, ale výhradně z propanu.


V březnu mohou občané žijící ve městě Brně získat kompostér zdarma. Společnost SAKO Brno ve spolupráci s městem Brnem jich v rámci projektu Předcházení vzniku odpadů podporovaného evropskými fondy rozdá 3 000 kusů.


Jsem si jist, že kdybych se zeptal jakéhokoliv evropského poslance, tak se bude bít pěstí hrdě v prsa a sveřepě vykřikovat nutnost přechodu na oběhové hospodářství, i kdyby ho to mělo stát život.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372