Reklama

ODPADY

Ostrovní domy jsou vnímány jako futuristická budoucnost stavebnictví. Hodně se o nich v poslední době mluví a první již u nás vznikají.


Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Brně uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti Technické služby Zlín, s.r.o. Ta jako provozovatel skládky Suchý důl porušovala její provozní řád. Zjistili to inspektoři při neohlášené kontrole letos v září.


Reckitt Benckiser (RB) a Veolia uzavřely dohodu o partnerství, aby podpořily přechod na cirkulární ekonomiku v oblasti plastů.


Rada hlavního města Prahy schválila usnesení, ve kterém se zavazuje, že hlavní město Praha neuzavře žádnou formu partnerství nebo spolupráce a neposkytne žádnou podporu, grant ani záštitu nikomu, kdo se nezaváže eliminovat používání jednorázových, především plastových, obalů a výrobků.


Evropská komise informovala o tom, že se podařilo výrazně navýšit signatáře Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství (Circular Plastics Alliance).


Bezpečné skladování použitého jaderného paliva, ale také například vodíku či zachyceného CO2. K pokroku ve výzkumu v těchto oblastech by nyní mohla přispět nová metoda studování materiálů na nano úrovni.


Program Zero Waste World se zaměřuje na eliminaci odpadu, zamezení vzniku prázdných přepravních kilometrů a odstranění neefektivit v dodavatelském řetězci.


Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) obsahují kapitolu s názvem "závěry o nejlepších dostupných technikách", která je výtahem nejdůležitějších parametrů z celého obsažného dokumentu BREF. 


O ochraně klimatu a zero waste slýcháme z každého rohu, přesto koše v období Vánoc přetékají odpadky. Existuje však řada možností, jak snadno snížit množství odpadu – ať už u slavnostní hostiny, dárků nebo během vánočního úklidu.


Na workshopu „Podpora exportu v kostce pro technologie a výrobky oběhového hospodářství”, pořádaném dne 4.12. 2019 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, vystoupili se dvěma úspěšnými příklady dobré praxe Jiří Tupý a Jan Čermák.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372