Reklama

ODPADY

Zastupitelé města Plzně schválili novelu městské vyhlášky, jež stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území krajské metropole.


Data o pryžových výrobcích, které jsou specifickými aplikacemi elastomerů, nefigurují v žádných evropských statistikách o plastových odpadech. Přitom jde o nezanedbatelná množství. 


České firmy a vědecké instituce se podílejí na vývoji betonu ze stavební suti, který je lacinější a navíc se může pochlubit nižší uhlíkovou stopou než běžný materiál. 


Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ústí nad Labem uložili pokutu 100 tisíc korun výrobci automobilových dílů, společnosti TRCZ s.r.o.


SP ČR: Pokud myslíme vážně odklon od skládkování a transformaci k oběhovému hospodářství, musíme pro to vytvořit podmínky. Potřebujeme k tomu novou legislativu, která bude obsahovat zásadní změny.


Vláda Andreje Babiše na jednání v úterý 12. listopadu 2019 řešila čtveřici zákonů v oblasti odpadového hospodářství, rozhodla ale, že se k této problematice vrátí za dva týdny.


Jak již bylo uvedeno v předchozích příspěvcích, dominovali na K 2019 vystavovatelé strojů a zařízení pro zpracování plastů a kaučuků. Zatímco hlavní zaměření předchozího veletrhu K 2013 bylo na Průmysl 4.0, letošní zaměření se týkalo digitalizace a oběhové ekonomiky.


V minulém týdnu město Vsetín odmítlo, aby navrhované Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) bylo postaveno v místě současné plynové kotelny. Vyjádření zúčastněných stran k celé záležitosti vám nyní přinášíme.


Předposlední letošní zasedání brněnských zastupitelů přineslo novinky ve vyhlášce upravující poplatek za komunální odpad. Od příštího roku od něj budou osvobozeni senioři nad 70 let a děti před dovršením 4. roku věku.


Dvě pokuty v celkové výši 350 tisíc korun uložili inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Praze společnosti ALPENA NATURA s.r.o. za neumožnění kontrol.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372