Reklama

ODPADY

Dne 2.12.2019 byla vyhlášena Výzva Agentury pro podnikání a inovace na podporu udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin "Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny". 


21. listopadu 2019 se v Praze na Velvyslanectví Kanady konal odborný seminář na téma „Aplikace inovativních technologií 21. století v oběhovém hospodářství a jejich příspěvek ke snižování emisí a uhlíkové stopy“, na kterém zazněly zajímavé příspěvky.


Společnosti dohodly dodávku 10 000 tun recyklovaných uhlíkových sazí ročně pro nadcházejících pět let. Pyrolyx očekává využití více než 3 000 000 ojetých pneumatik a roční úsporu více než 25 000 tun emisí CO2 v každém provozu. Recyklované uhlíkové saze jsou využitelné v různých segmentech výroby pneumatik. 


Pokutu 100 tisíc korun uložili inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Praze společnosti BKP Transport Group s.r.o. za nakládání se stavebními odpady na pozemku v Praze-Michli, který nebyl k nakládání s odpady určený.


Vláda projednala a schválila svým usnesením č. 597 ze dne 26. srpna 2019 aktualizaci dokumentu „Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice“.


Technické služby Zlín, které se starají o ukládání odpadu na skládce Suchý důl, zaznamenávají meziroční nárůst objemu uloženého odpadu téměř o 12 %. Jde o nejvyšší hodnotu od roku 2014.


Nepříjemných zážitků a zkušeností s komplikacemi, které vyplývají ze svévolného přesunu nádob, zná každé město nepočítaně. 


Sousední Německo je evropským lídrem ve spotřebě plastů, když podle Plastics Europe spotřebovalo v roce 2018 celkem 12,6 mil. tun, což je 24,6 % z celkové spotřeby v EU-28 plus Norsko a Švýcarsko.


Ministerstvo životního prostředí spolu s Technologickou agenturou České republiky odstartovaly druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.


Ministerstvo průmyslu a obchodu zve na workshop zejména pro malé a střední firmy, jehož cílem je předat Vám komplexní informace k odstranění bariér pro Váš export výrobků, technologií a know how v oblasti oběhového hospodářství.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372