1/2024

Odpady z průmyslu je potřeba řešit už před výrobou

| autor: VŠB-TUO0

Odpady z průmyslu je potřeba řešit už před výrobou

Problematika odpadů je v posledních letech skloňována především v souvislosti s odpady z domácností. Nový projekt Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO se soustředí na nakládání s odpady z hutí a souvisejících provozů.

Nejde jen o jeho zpracování ale také o technologie, které zajišťují omezení jeho produkce. Součástí projektu je vznik a vybavení dvou společných výzkumných pracovišť na území ostravské aglomerace i zapojení studentů do problematiky.

„Nová laboratorní pracoviště vzniknou v podmínkách zúčastněných výzkumných organizací, tj. na naší univerzitě a ve společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Na univerzitě to bude pracoviště zaměřené na výzkum fyzikálních a chemických vlastností zkoumaných odpadních nebo druhotných produktů. U partnera projektu vznikne výzkumné pracoviště zaměřené na metody termického zpracování těchto zkoumaných látek,“ dodává ke zrodu unikátních laboratoří doc. Vlček z Fakulty materiálově-technologické.

Nový projekt řeší např. skutečnost, že zůstávají podíly strusek, které využití nenacházejí nebo jejich využití přináší jen malý ekonomický a společenský přínos. Příkladem jsou ocelárenské strusky, zejména pánvové. 

Výzkum se také zaměří na možnosti dalšího zpracování ostatních tuhých odpadů, materiálů a vedlejších produktů hutních a souvisejících provozů.

Hutní podniky generují kromě strusek celou škálu dalších vedlejších produktů, odpadů nebo materiálů, které nejsou primárním cílem metalurgické produkce. Větší část je již v současnosti dále materiálově využívána, ale pro některé odpady a odpadní materiály se další využití teprve hledá nebo míra využití je málo ekonomicky výhodná.

V souvislosti se zavedením nejnovějších ekologizačních opatření, dochází k vyšší efektivitě zachytávání pevných částic, což je důsledkem rozsáhlých investic realizovaných v metalurgických podnicích, které vznikají při čištění plynu v metalurgii a souvisejících výrobách.

Toto způsobuje nárůst těchto pevných částic – tzv. odprašků, které jsou odpadem, jehož další zpracování a využití je jedním z výzkumných úkolů tohoto projektu. 

K získání unikátního projektu pomohlo Fakultě materiálově-technologické, kromě vysoké odbornosti, především partnerství s průmyslovými podniky.

Zapojí se tak hlavně MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. a zástupci aplikační sféry z oblasti hutnictví, a souvisejících odvětví a zpracování odpadu, kterými jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., SMOLO a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s., KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. a Národní strojírenský klastr, z. s. 

Hlavní náplní nového projektu je realizace společného výzkumu v oblasti eliminace, dalšího zpracování a využití průmyslových odpadů, materiálů a vedlejších produktů z metalurgických výrob, které nejsou primárním cílem výroby.

Jeho rozpočet přesahuje 78 milionů korun, z čehož dotace je ve výši téměř 70 milionů korun. Realizace projektu podpoří výzkumnou spolupráci uvedených organizací v letech 2019 až 2022.

Projekt „Výzkum způsobů nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů“ reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008426 je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP