1/2024

Odpady v Ostravě třídí většina lidí

| autor: Město Ostrava0

Odpady v Ostravě třídí většina lidí

Ostravané totiž výrazně lépe znají a využívají městský systém nakládání s odpady. Přes 90 % z nich má v dosahu svého bydliště separační kontejnery na plasty, sklo a papír, okolo 80 % z nich tyto komodity skutečně třídí. Mnohem intenzivněji také využívají sběrné dvory.

Ukázal to průzkum, který se uskutečnil na konci roku 2018. Otázky byly záměrně stejné, jako v průzkumech z let 2005 a 2008, aby bylo možné vysledovat trendy v chování a postojích občanů města.

„Výsledky ukázaly, že systém nakládání s odpady v Ostravě se zdokonalil a lidé jsou mnohem lépe informovaní o tom, jak správně s odpady nakládat, aby se jich dalo využít co nejvíce. O těchto pozitivních trendech svědčí i skutečně vyprodukované množství jednotlivých složek komunálních odpadů a míra jejich využití.

Jeden občan Ostravy vloni v průměru vyprodukoval 378 kilogramů odpadu, ze kterých se vytřídilo téměř 181 kilo surovin použitelných pro další zpracování,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Za posledních 13 let vzrostla spokojenost lidí s odpadovým systémem i službami, které město spolu se svou odpadovou společností OZO vybudovalo. Nejvíce se zvýšila u dostatečné kapacity nádob na směsný i separovaný odpad a u dostatečné informovanosti o nakládání s odpady ve městě.

Lidé se díky kvalitním a systémovým informacím dozví o správném využívání tříděného odpadu, téměř polovinu dotázaných už ani nenapadá, jakým způsobem by se dal systém nakládání s odpady v Ostravě ještě vylepšit.

Roste také vzdělanost občanů o systému nakládání s odpady tak i celkový zájem o to, co se s odpady děje po vytřídění. V Ostravě platí to, že všechno, co je vytříděno, je využito. Kupříkladu veškeré plasty jsou využity jako palivo pro cementárny. Směsný nevytříděný odpad se bude třídit poté, co bude zajištěno energetické využití zbytku odpadu po vytřídění.

OZO se snaží občanům zpříjemnit cestu k odpadům, letos si nově mohou objednat službu odvozu odpadu, kompostu, event. fekálií prostřednictvím e-shopu. V něm si mohou službu nakonfigurovat, objednat a zaplatit - přímo na webových stránkách společnosti.

OZO také připravuje místo, kde bude možné použité věci, které občané odloží, ale jsou plně funkční a hygienicky nezávadné, nabídnout dalším lidem k využití. Nabízí se také možnost přetvořit některé věci na jiné, kupříkladu starou vanu na sedačku a podobně. V podstatě se bude jednat o jakýsi second-hand, který pomůže snížit množství zbytečného odpadu.

V letošním roce Ostrava vyprodukovala celkem 108 601 tun odpadu. Z toho téměř polovinu (48,2 %) tvoří směsný odpad, okolo 17,3 % separované složky (papír, plast, sklo a kovy), 14,3 % zeleň a 12,6 % objemný odpad.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling