1/2024

Odpadový balíček je před dalším krokem, obce požadují snížení poplatků

| autor: Pavel Mohrmann0

Odpadový balíček je před dalším krokem, obce požadují snížení poplatků

Po neuvěřitelné řadě různých kompromisů a ústupků, rozmělnění, změkčení, oprav, zapracování připomínek, nezapracování připomínek a spoustě pozměňovacích návrhů by se dalo říci, že MŽP dosáhlo široké shody u všech subjektů, kterých se tato těžká legislativa týká. Bohužel tomu tak není.

Průmysl, zastoupený Svazem průmyslu ČR a Hospodářskou komorou ČR, obce a města se musí shodnout, přitom mají vlastně úplně protichůdné požadavky. V několika bodech. Tím nejzásadnějším jsou ale poplatky za skládkování resp. jejich výše. Zatímco průmysl požaduje razantní zvýšení, obce jsou dlouhodobě proti.

Důkazem toho je i korespondenční hlasování Svazu měst a obcí ČR, které proběhlo minulý měsíc, a kde se de facto obce a města odklání od shody a vyzývají dotčené resorty ke změně v oblasti výše poplatku:

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR při vědomí nutnosti ČR reagovat na novou odpadovou legislativu EU (tzv. cirkulační balíček) a snaze nastavit dlouhodobě udržitelné a předvídatelné odpadové hospodářství v ČR, a to ve vzájemné spolupráci měst, obcí, krajů, státu a soukromého sektoru zejména z oblasti materiálového a energetického využití komunálních odpadů,

I. revokuje

přijaté usnesení Předsednictva Svazu přijaté 13. korespondenčním hlasováním Předsednictva Svazu,

II. navrhuje

a) max. výši skládkovacího poplatku 1 650 Kč / 1 tunu za směsný komunální odpad v roce 2030;

b) zavedení motivační třídicí slevy ze skládkovacího poplatku tak, aby bylo více pásem pro dosažení kvóty vytříděných odpadů v obci, za které je možné získat úlevu na skládkovacím poplatku, protože současně navrhovaný způsob je příliš drastický a nemotivační, protože při nedosažení vysokého procenta třídění, ačkoliv progrese třídění v obci je výrazná, nezíská obec vůbec žádnou úlevu na skládkovacím poplatku (tzv. „rychlá smrt“);

III. vyzývá

vládu a věcně příslušné rezorty Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu k nastavení takových administrativních a ekonomických nástrojů, které budou motivovat občany a obce k ekonomicky a současně ekologicky žádoucímu nakládání s odpady, např. bonifikace ekologických výrobků ve veřejných zakázkách, snížené sazby DPH na ekologicky šetrné výrobky apod.;

IV. doporučuje

městům a obcím, aby vzájemně dlouhodobě spolupracovaly na vytváření efektivních systémů sběru, třídění odpadů a jejich následném materiálovém a energetickém využití, a to i ve spolupráci se soukromým sektorem, který je nositelem technologií a know-how (tj. Principy meziobecní spolupráce a podpora regionální a lokální ekonomiky).“

Pozn. red.: Text je výňatkem z dokumentu SMO ČR Přijaté usnesení v rámci 14. korespondenčního hlasování Předsednictva SMO ČR z 22. 5. 2020.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA