1/2024

Odpad ze zdravotnických zařízení

| autor: Pavel Mohrmann| zdroj: Státní zdravotní ústav0

Odpad ze zdravotnických zařízení

Veškerý odpad, který vznikl v souvislosti s poskytováním zdravotní péče pacientovi s infekčním onemocněním nebo s podezřením na toto onemocnění (včetně odpadu z dekontaminace ošetřujících zdravotnických pracovníků, jednorázových OOP) je ukládán jako infekční odpad do nádob k tomu určených a označených a v souladu s platnými právními předpisy a provozním řádem zdravotnického zařízení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat obalům a shromažďovacím prostředkům pro odpady.

Vysoce infekční odpad, ve smyslu právních předpisů (vyhláška č. 306/2012 Sb.) musí být bezprostředně v přímé návaznosti na jeho vznik upraven dekontaminací certifikovaným technologickým zařízením (zařízení s validovanou technologií dekontaminace s prokazatelnou ověřenou účinností).

Odpad se třídí v místě jeho vzniku. Nebezpečný odpad, včetně infekčního odpadu, se ukládá do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných, bez nutnosti další manipulace s odpadem. Pokud odpad není dekontaminován a shromažďovací prostředky pro odpad ze zdravotní péče jsou určeny také pro přepravu odpadu mimo areál zdravotnického zařízení, je nutné, aby splňovaly podmínky stanovené příslušným právním předpisem (ADR). Takto je nutné postupovat i u ostatního nebezpečného odpadu.

Veškerý zdravotnický odpad vznikající při péči o pacienty COVID-19 ve zdravotnických zařízeních by měl být bezpečně shromažďován v označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem. Pokud je to možné, měl by být odpad dekontaminován nebo obal by měl být alespoň ošetřen desinfekcí a to nejlépe v místě jeho vzniku.

Pokud se odpad přemisťuje mimo lokalitu, je důležité zajistit, aby s odpadem bylo bezpečně nakládáno. Původce odpadu je povinen zajistit bezpečné obaly pro všechen nebezpečný odpad a zajistit, aby všichni, kdo s odpady ze zdravotních zařízení nakládají dodržovali bezpečnostní a hygienická opatření včetně správného používání OOP.

Foto: heart-recources.org

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA