1/2024

Odměna Praze za nakládání s tříděným odpadem se zvýšila

| autor: Tisková zpráva HM Praha0

Odměna Praze za nakládání s tříděným odpadem se zvýšila

t Tato odměna je Praze vyplácena za provozování obecního systému nakládání s komunálními odpady, v rámci kterého je mimo jiné organizován sběr tříděných složek komunálního odpadu, jejichž součástí jsou i odpady z obalů.

Prostředky, které město obdrží, jsou dále využity na rozvoj systému třídění na území města. Jedná se především o zřizování nových stanovišť nádob na využitelné složky odpadů u novostaveb nebo zahušťování sítě sběrných nádob na kovové obaly, které jsou od srpna 2016 na území města nově sbíranou komoditou. Na konci roku 2017 bylo sběrnými nádobami na kovy osazeno 584 separačních stanovišť a jejich počet bude v roce 2018 i nadále narůstat.

Výše finanční odměny je závislá na kombinaci faktorů, kterými jsou především množství vysbíraných využitelných složek, počet sběrných nádob, hustota sběrné sítě a její výtěžnost.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem občanům hlavního města Prahy za jejich aktivitu v třídění odpadů. Významnou měrou tím přispěli ke zvýšení odměny vyplacené městu autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., v roce 2017.

I v dalším roce bude naší snahou v maximální možné míře zpřístupnit občanům sběrnou síť tak, aby měli možnost třídit na dosah ruky, např. formou dalšího zahušťování sítě domovních separačních stanovišť,“ řekla Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí.

Vytříděné komodity je možno odevzdat do nádob v rámci volně přístupných stanovišť tříděných odpadů, kterých je na území města celkem 4 644. Z tohoto počtu je celkem 1 289 zřízeno v rámci domovního vybavení zejména na území Pražské památkové rezervace, ale také např. na území MČ Prahy 7 nebo nově na území MČ Prahy 8.

Využitelné složky odpadů je možné odevzdat také do sběrných dvorů hl. m. Prahy, kterých je v současné době v Praze celkem 20.

Veškeré informace o systému nakládání s komunálními odpady v Praze a seznam sběrných dvorů včetně kontaktů na jejich provozovatele jsou dostupné na adrese: www.portalzp.praha.eu, v sekci „odpady – informace pro občany“.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag