2/2023

Ochrana půdy: otázka přežití pro lidstvo

| autor: Irina Bokovová0

Ochrana půdy: otázka přežití pro lidstvo

Čtyři roky poté, co Organizace spojených národů schválila cíle udržitelného rozvoje, je navzdory významnému pokroku zásadní povzbudit veřejné a soukromé subjekty, aby spolupracovaly při řešení těchto environmentálních výzev. 

S tím, jak roste světová populace, je zapotřebí více zdrojů k uspokojení základních lidských potřeb. V reakci na tuto výzvu nabízí Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, kterou OSN schválila v roce 2015, plán pro prosperitu naší planety a jejích obyvatel. Vychází z myšlenky, že vymýcení chudoby musí jít ruku v ruce se zachováním ekosystému Země. 

Ústředním bodem této agendy je zemědělství. Státy jsou povinny zajistit udržitelnost systémů produkce potravin a zachování kvality půdy. Dnes se odhaduje, že 52 % světových půdních zdrojů již podléhá degradaci. 

Rizika pro lidské zdraví

Půda je zásadní pro naši budoucnost. Přispívá k úsilí v boji proti změně klimatu prostřednictvím svého potenciálu pro ukládání uhlíku a působí jako filtr znečišťujících látek tím, že jim brání v přístupu do potravinového řetězce. 

Znečištění půdy ovlivňuje zajišťování potravin, protože omezuje výnosy plodin a zároveň snižuje kvalitu produktů. Studie nedávno zveřejněná francouzským Úřadem pro potraviny, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ANSES) zdůrazňuje, že těžké kovy, jako je kadmium, jsou v životním prostředí značně rozšířené, a to zejména v důsledku zemědělských činností. Úřad ANSES zdůrazňuje, že používání nekvalitních hnojiv představuje riziko pro lidské zdraví prostřednictvím potravin. 

Hledání řešení, která zaručí přístup lidí ke zdravým potravinám, nevyhnutelně zahrnuje ochranu půdy. Jde o jednu z nejnaléhavějších globálních výzev, k jejímuž řešení se musí společně zavázat nejen vědci a zemědělci, ale také spotřebitelé a politici. 

Obsah znečišťujících látek v zemědělských produktech

Od roku 2015 mezinárodní organizace aktivně vybízejí státy, aby do svých národních plánů a rozpočtů integrovaly cíle udržitelného rozvoje a aby podporovaly monitorování jejich realizace. UNESCO pod mým vedením spolupracovalo s dalšími agenturami OSN, jako jsou Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) a Světová zdravotnická organizace (WHO), aby podpořily rozvoj vědy a výzkumu v oblasti potravin a propojení mezi vzděláváním a zdravím, které jsou úzce provázány. 

Vidíme také pokrok ze strany vlád, zejména díky vzniku přísnějších regulačních norem pro zemědělství. Evropská unie nedávno podnikla kroky k omezení oběhu hnojiv obsahujících vysoké množství těžkých kovů v EU. Rovněž poprvé zavedla mechanismus označování za účelem zvýšení transparentnosti, pokud jde o obsah znečišťujících látek v zemědělských produktech. 

Navzdory tomuto pozitivnímu vývoji je třeba udělat ještě mnoho pro zajištění zdravého životního prostředí a bezpečnosti potravin. Vědci, zemědělci, spotřebitelé a zákonodárci: otázka ochrany půdy je věcí každého. 

Současná Evropská komise má velké ambice v oblasti životního prostředí. Je nezbytné, aby se její závazky promítly do konkrétních opatření. Do tohoto rámce dobře zapadá i nedávno zveřejněná „Farm to Fork Strategy“ (Strategie od zemědělce ke spotřebiteli). Ta by měla napomoci přechodu na udržitelný potravinový systém, který nebude mít negativní dopady na životní prostředí ani na zdraví spotřebitelů.  Musí to však být provedeno promyšleně. Pouhé omezení hnojení snižuje objem živin v půdě. Redukce hnojiv, která obsahují látky rizikové pro životní prostředí, ale pomáhá maximalizovat potenciál jejich šetrnějších alternativ.

Současné diskuse o vývoji společné zemědělské politiky představují významnou příležitost ukázat cestu vpřed: zemědělci musí mít snadnější přístup k udržitelným produktům, které respektují půdu, zdravé životní prostředí a spotřebitele.  Urychlení dosažení cílů udržitelného rozvoje je nutností. Nyní je na nás, abychom splnili očekávání a udělali vše, co je v našich silách, aby došlo k naplnění slibů. 


Irina Bokovová, bývalá generální ředitelka UNESCO, dnes působí jako předsedkyně výboru pro udržitelný rozvoj společnosti PhosAgro.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP