1/2023

Oběhové hospodářství hýbe Evropou, rozhýbe i 3. ročník konference PPE

| autor: TZ Verlag Dashöfer0

Oběhové hospodářství hýbe Evropou, rozhýbe i 3. ročník konference PPE

Oběhové hospodářství v nových směrnicích

Nejpodstatnější změnou směrnice o skládkování odpadů je stanovení limitu množství odpadů ukládaných na skládky, a to tak, že v roce 2035 může být množství skládkovaného KO na max. 10 % celkového množství vzniklého KO. Jedná se o základní předpoklad uvedení zásadních změn k realizaci cílů oběhového hospodářství.

Změna směrnice o odpadech, v rámci balíčku k oběhovému hospodářství, nově stanovuje cíle pro recyklaci KO (viz tab. 1) a podobně jako změny ostatních směrnic definuje i způsob výpočtu plnění cílů.

do roku 2025

do roku 2030

do roku 2035

55 %

60 %

65 %

V uvedené změně rámcové směrnice o odpadech jsou mimo jiné stanoveny i termíny, v nichž musí být v členských zemích EU zavedeny systémy odděleného sběru z domácností v oblasti nebezpečných odpadů a biologicky rozložitelných odpadů a textilu.

Změna směrnice o obalech a obalových odpadech přináší nové cíle v oblasti recyklace obalových odpadů (z použitých obalů zboží) pro jednotlivé materiálové skupiny obalů i celkově pro všechny obaly (nový požadavek). Recyklace obalových odpadů je vztažena k rokům 2025 a 2035. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tab. 2. I tato směrnice byla doplněna o metodiku výpočtu plnění cílů recyklace obalových odpadů.

do roku 2025

do roku 2035

Veškeré obaly

65 %

70 %

Plasty

50 %

55 %

Dřevo

25 %

30 %

Železné kovy

70 %

80 %

Hliník

50 %

60 %

Sklo

70 %

75 %

Papír a lepenka

75 %

85 %

Oběhové hospodářství na konferenci PPE

Jak se vypořádáme s uvedenými cíli? Jak změny ovlivní zaběhaný odpadářský systém v průmyslových podnicích? Jaké ekonomické nástroje pomohou zefektivnit třídění a upřednostnit recyklované výrobky?

Přijďte diskutovat se specialisty z řad legislativních tvůrců i předními odborníky z praxe na 3. ročníku konference Povinnosti v podnikové ekologii, která se uskuteční 20. listopadu v Praze.

Konferenci pořádá nakladatelství Verlag Dashöfer a jím provozovaný portál www.ENVIprofi.cz. Tato významná oborová akce je určena podnikovým ekologům, odborníkům na odpadové hospodářství, pracovníkům odpovědným za ISO 14001, ředitelům výrobních podniků, kteří podporují „systém řízení ekologické strategie podniku“

Celá konference ale nebude jen o odpadech a jejich využití. Zaměříme se i na ostatní složky životního prostředí a novinky, které přinášejí pro rok 2019. Uděláte si tak ucelený přehled o všech povinnostech, které budete muset plnit v oblasti nakládání s chemickými látkami, ochrany ovzduší nebo vodohospodářství v podniku.

Těšit se můžete na ostřílené lektory, jakými jsou Ing. Václav Kuncl, Ing. Zbyněk Krayzel, Ing. Petr Šulc, Ing. Hana Krejsová a další. Ti budou po celou dobu připraveni odpovídat na vaše dotazy a podněty. Těšíme se na setkání s Vámi!

Zdroj:ENVIprofi.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS