2/2023

Obec Velká Dobrá pokutována za vypouštění nadlimitně znečištěných odpadních vod

| zdroj: Česká inspekce životního prostředí0

Obec Velká Dobrá pokutována za vypouštění nadlimitně znečištěných odpadních vod

Ta v průběhu roku 2018 překročila maximální povolené emisní limity obsažené v přečištěných odpadních vodách, které vypouštěla ze své čistírny odpadních vod (ČOV) do Rozdělovského potoka.

Dále v září a říjnu 2018 neprovedla odběr a rozbor vzorku na přítoku a odtoku podle pravidel uvedených v povolení. Obec svým jednáním ohrozila jakost povrchových vod a spáchala tak přestupek proti vodnímu zákonu.  Proti rozhodnutí o pokutě se neodvolala, sankce 19. prosince 2019 nabyla právní moci.

Na základě dvou podnětů provedli inspektoři ČIŽP v únoru 2019 kontrolu vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV obce Velká Dobrá do Rozdělovského potoka. Laboratoř prokázala překročení maximálních povolených limitů ve všech odebraných vzorcích.

Nejzávažnější pochybení bylo zjištěno u nerozpuštěných látek. „Vlivem nadlimitního vypouštění nerozpuštěných látek dochází k jejich usazování v korytě vodního toku a k jeho následnému zanášení. To negativně ovlivňuje jakost povrchových vod,“ řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze.

Povodí Vltavy se na ČIŽP obrátilo i v dubnu 2019, kdy zaznamenalo nedovolené vypouštění z ČOV Velká Dobrá do Rozdělovského potoka. Příčinou bylo přetrvávající vyšší hydraulické zatížení ČOV, a to i po provedených opravách. Důvodem byla nedbalost obsluhy, která zařízení neobsluhovala, jak měla. 

„Tento prohřešek považujeme za zvláště závažný, protože Rozdělovský potok ústí skrze Hrázský potok až do vodního toku Loděnice. Konkrétně do úseku Loděnice horní,která je tzv. kaprovouvodou,“ dodal Beroušek.

Foto: ČIŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP