1/2024

Obec Dolní Věstonice opět nenaplnila podmínky programu sanace a likvidace povodňových škod

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Obec Dolní Věstonice opět nenaplnila podmínky programu sanace a likvidace povodňových škod

Zatímco žádost obce Strachotín je již ministerstvem schválena, vedení obce Dolní Věstonice stále nedokázalo předložit MŽP žádost, která by naplňovala podmínky programu. Poslední předložená žádost mimo jiné obsahuje prohlášení projektantů, že žádným způsobem neručí za navrhnutá opatření.

Takové prohlášení nelze ze strany MŽP pro potřeby registrace žádosti akceptovat. Navíc žádost stále obsahuje neodůvodněná a nadbytečná opatření, která MŽP nemůže z programu uhradit, a opakovaně na ně obec upozorňuje. MŽP proto iniciovalo na dnešní den další jednání s obcí, na kterém byly vedení obce sděleny jasné podmínky, za kterých bude možné žádost akceptovat.

Ty mj. obsahují požadavek na vytvoření nové projektové dokumentace určené pro stavební povolení. Obsahem nové projektové dokumentace budou pouze opatření, která stanovil odbor geologie MŽP ve spolupráci s Českou geologickou službou a s využitím dalších expertních posudků, a která jsou považována pro sanaci a prevenci škod za adekvátní a současně hospodárná. Seznam těchto opatření byl na jednání starostce obce Dolní Věstonice předán.

Zároveň bylo vedení obce sděleno, že nová žádost bude obcí na MŽP předána nejpozději do konce září (29. 9.) letošního roku, aby mohlo dojít k registraci projektu ze strany MŽP do konce října 2017. Tento termín je konečný pro možnost registrace žádosti s následným čerpáním finančních prostředků z programu „Likvidace škod po živelních pohromách v roce 2014“.

V této souvislosti MŽP zároveň zajistilo u ministerstva financí prodloužení dotačního programu do konce roku 2018, neboť ten by měl být ukončen na konci roku 2017, ale v takovém případě by obec již nemusela stihnout realizaci sanačních prací a současně jejich proplacení.

Prodloužení stávajícího programu až do roku 2018 bude ale možné pouze za předpokladu, že obec Dolní Věstonice splní podmínky programu. MŽP je přesvědčeno, že pokud obec naplní termíny pro podání žádosti, může být sanace svahu zrealizována ještě do konce letošního roku a na začátku příštího roku proplacena.

Vedení obce Dolní Věstonice se k postupu, který předložilo obci MŽP jako správce programu, vyjádří do 11. července 2017.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA