1/2021

O nové semináře o chytrém hospodaření s vodou byl rekordní zájem

| autor: SFŽP0

O nové semináře o chytrém hospodaření s vodou byl rekordní zájem

Šest seminářů, které mapovaly možnosti čerpání dotací z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) a Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na projekty efektivního hospodaření s vodou, ale třeba i na obnovu a zakládání nové zeleně v obcích a městech, navštívilo od půlky listopadu do začátku prosince celkem 322 účastníků.

Jak vyplynulo z dotazníků, které účastníci vyplňovali vždy na konci semináře, největší zájem měli o dotace na projekty zaměřené na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Zájem o tuto dotaci potvrdilo 24 procent z nich.

Důležitým tématem byly i dotace na domovní čistírny odpadních vod, které nabízí 11. výzva NPŽP. Jde o novou oblast podpory pro obce, u nichž ekonomicky výhodněji vychází decentrální čištění odpadních vod. Zájem o tuto dotaci potvrdilo 23 procent účastníků.

O dotaci na projekty zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích pak chce podle údajů z dotazníků zažádat 22 procent účastníků a o dotaci na projekty na zajištění povodňové ochrany intravilánu 18 procent. Zájem ze strany účastníků byl ale i o dotace na sanace nepotřebných vrtů či preventivní protipovodňová opatření z OPŽP.

Jedna z přednášek se věnovala také vozům na alternativní pohony, na jejichž pořízení mohou obce a kraje od 10. listopadu získat dotaci.

Aktuálně ukončený cyklus seminářů navazoval na úspěšné semináře, na kterých se zejména s principy efektivního hospodaření s vodou seznámilo již přes půl tisíce zájemců o dotaci z NPŽP a OPŽP. Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR hodlají v pořádání odborných seminářů pokračovat i v příštím roce.

Prezentace ze seminářů

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo