1/2024

Nový zákon musí vytvořit podmínky pro investice do využití odpadu

| zdroj: Teplárenské sdružení České republiky0

Nový zákon musí vytvořit podmínky pro investice do využití odpadu

Teplárenské sdružení ČR vítá návrh nového zákona o odpadech, chce však přispět k jeho zlepšení, které zajistí transformaci našeho odpadového hospodářství na evropskou úroveň.

Podle Zprávy o životním prostředí České republiky 2018 činilo v roce 2018 množství komunálních odpadů odstraněných skládkováním 2 658,3 tis. tun, což představovalo 46 % vyprodukovaného komunálního odpadu.

Česká republika dlouhodobě neplní požadavek evropské legislativy na omezení skládkování biologicky rozložitelného odpadu. Emise skleníkových plynů ze skládek tak neustále rostou a v současné době jsou již větší, než součet emisí z vápenek a cementáren.

Skládky komunálního odpadu obtěžují občany zápachem, množí se na nich hlodavci a představují nebezpečí pro spodní vody. Skládky komunálního odpadu také pravidelné hoří, přičemž se do ovzduší uvolňují nebezpečné jedovaté látky.

Řešením je přesměrování zbytkového komunálního odpadu do zařízení na energetické využití odpadu, kde se přemění na teplo a elektřinu při plnění přísných požadavků na ochranu ovzduší a životního prostředí. V České republice jsou však zatím pouze 4 taková zařízení v Brně, Liberci, Plzni a Praze.

Skládkování komunálního odpadu do 21. století nepatří. Současné kapacity pro energetické využití komunálního odpadu je potřeba zdvojnásobit. Z odpadu odkloněného ze skládek by se dalo vyrobit teplo pro 135 tisíc domácností, to je celé Brno, a nahradit 500 tisíc tun uhlí v teplárnách. Významně bychom snížili emise skleníkových plynů z tepláren i ze skládek,“ vypočítává předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela.

Roční kapacita zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) by se podle plánu odpadového hospodářství měla v České republice zvýšit ze současných 700 000 tun na 1,5 milionu tun. Ukončení skládkování komunálního odpadu a výrazné navýšení jeho recyklace patří mezi hlavní cíle nového zákona o odpadech.

V odpadovém hospodářství nám ujíždí vlak. Nový zákon o odpadech musí vytvořit rozumné ekonomické prostředí pro investice do využití komunálního odpadu, který dnes končí na skládkách, jinak se dopředu nepohneme,“ říká Tomáš Drápela.

Návrh zákona o odpadech však tuto ambici naplňuje jen z části, protože je v něm řada kompromisů.

Podporujeme snahu Ministerstva životního prostředí o prosazení nové odpadové legislativy. Pokud ale chceme skutečnou změnu v odpadovém hospodářství, tak musíme dostat poplatek za ukládání směsných odpadů na skládku na evropskou úroveň a musí ho platit všichni. Podpora třídění domovního odpadu je v pořádku, ale musí být pro všechny stejná, transparentní a kontrolovatelná,“ uvedl Tomáš Drápela.

Teplárenské sdružení ČR se bude problematice odpadového hospodářství nadále aktivně věnovat, založilo proto pracovní skupinu pro energetické využití odpadu. Členy Teplárenského sdružení ČR jsou provozovatelé všech čtyř zařízení na energetické využití odpadu v České republice (Pražské služby, SAKO Brno, TERMIZO Liberec a ZEVO Plzeň) a další společnosti, které připravují nové projekty.

Energetické využití odpadu není nepřítelem recyklace, ale jejím doplňkem, který nahradí skládkování. To je přístup vyspělých západních zemí, ke kterému se plně hlásíme. Už žádné rozšiřování skládek komunálního odpadu!“, zakončil Tomáš Drápela.

Podle Zprávy o životní prostředí České republiky 2018 celková produkce komunálních odpadů v období mezi lety 2017 a 2018 meziročně vzrostla o 1,6 % na 5 782,1 tis. tun. Mezi lety 2017 a 2018 došlo ke zvýšení množství materiálově využitých komunálních odpadů o 94,7 tis. tun na hodnotu 2 230,4 tis. tun, což představovalo 38,6 %. Množství energeticky využitých komunálních odpadů v roce 2018 bylo 676,6 tis. tun, což představovalo 11,7 %.

ilustrační foto/wikipedie

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA