2/2023

Nový katalyzátor otevírá cestu k udržitelné výrobě vodíku z mořské vody

| autor: oEnergetice.cz - Eduard Majling0

Nový katalyzátor otevírá cestu k udržitelné výrobě vodíku z mořské vody

Většinu světových zásob vody tvoří slaná mořská voda, avšak při její elektrolýze může docházet k uvolňování nebezpečného chlóru. Nový katalyzátor má tento nežádoucí jev odstranit.

Elektrolýza vody je jednou z možných cest akumulace energie v podobě výroby vodíku, který může být následně využit v palivových článcích pro výrobu elektrické energie. 

Přestože moře a oceány pokrývají přibližně 70 % zemského povrchu, a nabízí tak dostatečné zdroje vody pro případnou výrobu vodíku, slaná mořská voda není pro přímou elektrolýzu příliš vhodná.

„Při elektrolýze slané vody, například mořské vody, je hlavním cílem výroba vodíku na katodě. Produkt vznikající na anodě je v ideálním případě kyslík, protože je neškodný pro životní prostředí,“ říká Jan Vos, doktorand na Leidenském institutu chemie a spoluautor projektu.

Během elektrolýzy slané vody se totiž na anodě může uvolňovat také toxický plynný chlór z rozpuštěné soli. 

Tento vedlejší produkt je vzhledem ke své toxicitě nežádoucí, a proto je před samotnou výrobou vodíku pomocí elektrolýzy vhodné vodu odsolit. Tento proces je však energeticky velmi náročný.

Přímá elektrolýza slané mořské vody by tak znamenala úsporu energie nutné pro odsolování vody, případně by ušetřila zdroje sladké vody. 

Přímou elektrolýzu slané vody bez vzniku plynného chloru by mohl umožnit nový katalyzátor vyvíjený vědci z Leidenského institutu chemie.

„Katalyzátor se skládá ze dvou oxidů kovů: oxidu iridia s tenkou vrstvou oxidu manganu s tloušťkou pouhých několika desítek nanometrů. Iridium je materiál, který vykazuje vysokou katalytickou aktivitu pro vytváření jak kyslíku, tak chlóru. Oxid manganu se chová jako membrána, která zabraňuje dodávce iontů chloru a potlačuje vznik plynného chlóru,“ dodává Jan Vos.

Další výhodou přímé elektrolýzy slané vody je, že při následném využití vodíku vzniká velmi čistá voda. 

„Pokud je získaný vodík použit jako palivo, například v palivovém článku auta, vodík reaguje s atmosférickým kyslíkem, a zpětně vzniká voda. 

Aplikace elektrolýzy vody a využití vodíku v palivových článcích ve velkém povedou k velkému množství „odpadního produktu“: čisté vody. V budoucnu, kdy nedostatek vody bude stále akutnějším problémem, by toto určitě nebylo nechtěné,“ říká Jan Vos.

Zdroj: oenergetice.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP