1/2024

Novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti

| autor: Mgr. Rostislav Šírava, SOVAK ČR0

Novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti

Pro vodohospodářskou oblast je významnější novela č. 205/2017 Sb. Tato novela totiž zavedla nový institut „základní služba“, kterou se rozumí služba, jejíž poskytování je závislé na sítích elektronických komunikací nebo informačních systémech a jejíž narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností v některém z těchto odvětví:

  1. energetika
  2. doprava
  3. bankovnictví
  4. infrastruktura finančních trhů
  5. zdravotnictví
  6. vodní hospodářství
  7. digitální infrastruktura
  8. chemický průmysl

Se základními službami pak úzce souvisí zákonem upravené informační systémy, na kterých může být fungování základních služeb závislé. Správcům a provozovatelům takových informačních systémů a provozovatelům základních služeb zákon o kybernetické bezpečnosti nově ukládá povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, které spočívají zejména v zavedení bezpečnostních opatření a informační povinnosti v případě výskytu kybernetických bezpečnostních incidentů.

Úřad do 9. listopadu 2018 určí svojí vyhláškou osoby poskytující základní služby, které budou muset dodržovat přísnější bezpečností opatření ukládané zákonem o kybernetické bezpečnosti anebo Úřadem. Osoby, které Úřad neurčí, budou moci fungovat v mírnějším režimu.

Pro úplnost je nutné konstatovat, že od 1. srpna 2017 již Národní bezpečností úřad (NBÚ) není gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a jeho kompetence převzal nově vzniklý Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (Úřad) se sídlem v Brně.

Úřad získal pravomoc vydávat obecné bezpečnostní standardy, udělovat konkrétní doporučení anebo rozhodnutí či vydávat opatření obecné povahy za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti u jednotlivých dotčených osob a poskytovatelů služeb.

Zároveň je úřad jedním z povinných míst, kam se budou hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty. Úřad bude zároveň oprávněn udělovat pokuty za nesplnění povinností dle Zákona, a to až do výše 5 milionů korun.

Zákon č. 181/2014 Sb. O kybernetické bezpečnosti v platném znění je k dispozici zde. Shrnutí novely platné od 1. 7. 2017 je k dispozice zde. Shrnutí novely platné od 1. 8. 2017 je k dispozice zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP