Reklama

22. 11. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Sovak ČR

Novela zákona o pozemních komunikacích nabude účinnosti v prosinci

Legislativní proces novelizace zákona o pozemních komunikacích byl řádně ukončen dne 14. 11. 2016 vyhlášením této novely ve Sbírce zákonů v částce 147 pod číslem 370/2016 Sb.

Přijetím této novely je opět umožněno ukládání vodovodů a kanalizací jako inženýrských sítí v obcích a městech mimo místní komunikace.

Tato novela nabude účinnosti 30. dnem po dni jeho vyhlášení, tedy 14. 12. 2016.

SOVAK ČR tento krok vítá a děkuje všem zainteresovaným stranám, které se podílely na rychlém přijetí pro obor vodovodů a kanalizací velice důležité novely zákona.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372